Moenie fokus verloor nie

2012-10-02 211250

As mens ‘alles ingesit het,’ voel jy soms heel uitgeput. Kyk na Elia. God het hom by die Karmel-berg gebruik om vuur op Baäl se profete te laat neerkom. Tog het hy onder Isebel se dreigemente geknak. Terwyl hy vlug, het hy onder ‘n besembos gaan sit en gesê: “Here, dit is nou genoeg. U moet my laat sterf…”‘

Die oomblik toe sy fokus van God na die vyand verskuif, raak hy oorweldig. God het weer met hom gepraat, hierdie keer nie skouspelagtig nie. Hy het eerder ‘sag’ gepraat (v. 12 BVA), hom laat rus sodat hy ‘n tydjie met God kon deurbring.

Toe die volk Elia weer sien, was hy geestelik opgebou. Die vraag is: het jou fokus van God verskuif na ‘alles wat jy moet doen’? Indien wel, het jy tyd nodig om alleen met God te wees. Wanneer Hy jou roep om te rus, doen dit!

Vic Pentz sê: ‘Niks misluk so totaal soos sukses sonder God nie.’ Die tweeledige gevaar na enige vorm van sukses is: Eerstens, om heeltyd na die lofbetuiginge van ander te luister, en tweedens, om te dink jy is bekwaam genoeg om sukses op jou eie te behaal. Gevolglik skakel jy af van God, wat jou kragbron is. Dawid het gesê: ‘Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees?’ (Psalm 27:1 NV).

Vreesloosheid is domheid, tensy dit op geloof in God gebou is. En nog ‘n gedagte: God het Elisa gestuur om Elia te help. Hy kan die regte mens stuur om jou ook te help. Hy weet hoe om jou weer aan die gang te kry.

Bron : Radiokansel (Inhoud aangepas)

Scroll to Top