Wat is ons droom?

Disney World1706

Disney World in Amerika vertel die storie van drome en verhale. Ons het dalk nog nie almal die plek besoek nie, maar ons is welbekend met die stigter van die sprokiesparadys, Walt Disney. Na Walt se dood het iemand die opmerking gemaak dat Walt nie Disney World se voltooing kon meemaak nie, want hy is voor die voltooiing daarvan oorlede. Toe antwoord Mike Vance van Disney Studios die man: “Walt het  Disney World voor sy dood al gesien, daarom is dit hier!”

Die prentjie was dus al daar- Walt het eintlik sy droom geleef!

Net so is die lewe ‘n prentjie wat ek en jy elke dag inkleur. Elkeen van ons kleur op ons eie unieke manier in. Daarom is dit belangrik om te besef dat mense van mekaar verskil en dinge op verskillende manier interpreteer. Vir die een is die bou van verhoudings belangrik, ‘n ander persoon is weer meer saakgerig. Een persoon is meer emosioneel, ander is weer meer ingestel om dinge met sy verstand uit te werk. Die een se agtergrond is seer en stukkend, die ander een het net geluk beleef. Mense is selfs in families verskillend. Ek en jy behoort die ruimte te ervaar in die lewe om ons drome in te kleur met ons eie unieke storie en identiteit. Die uitdaging is om mekaar te probeer verstaan. Ons moet mekaar leer ken, ons behoeftes, ons seer, ons agtergrond en leefwyse. Ons moet dalk eers vra: “Wat het jou ontstel, voordat ons mekaar begin veroordeel”. Die sleutel om ander te verstaan is die naby leef aan iemand en die raak sien van die uniekheid vam elke persoon wat jou pad kruis. Sjoe, wat ‘n uitdaging?

Stephan Van Heerden (www.klipkerk.co.za)

Scroll to Top