Ons is besig om te gesels ook dit wat die Bybel beskryf as “die lewe van Christus in my”.

“Elke jaar wat jy groei en meer volwasse word, sal jy ontdek dat Ek al hoe groter word in jou …” was die woorde van Aslan, die leeu en simbool van Christus, aan Lucian in die film, Prince Caspian.

Wat ’n uitstekende beskrywing is dit nie van wat Bybelse geestelike groei na volwassenheid werklik is nie!

Kom ons blaai na Kol. 1 waar ek graag die vryheid wil neem om verse 15-20 vanuit ’n ander perspektief as wat ons hier in die Skrif kry, aan te haal en dan spesifiek asof Jesus Christus self hier aan die woord sou kom. Dit is immers, soos die Nuwe Lewende Afrikaanse Vertaling sê, bedoel om ’n lied te wees oor die heerlikheid van Jesus Christus, die Seun van God.

Kol. 1:15 tot 20 sal dan so klink (in my eie woorde):

“Ek, die Seun is die sigbare uitbeelding van God, wat vir julle oë onsigbaar is.

Ek is die Eerste van die hele skepping, omdat My Vader alles deur My geskep het.

Ja, alles in die hemel en op die aarde – die dinge wat gesien kan word en die dinge wat nie gesien kan word nie, of dit nou konings of heersers, regeerders of magshebbers is – álle dinge is deur My en vir My geskep.

Ek was daar vóór alles, en in My word alles saamgebind.

Ek is die hoof van die Kerk, My Liggaam.

Ek is die begin.

Ek is die Eerste wat uit die dood opgestaan het sodat Ek inderdaad eerste in alle dinge is.

My Vader en die Gees het dit goedgedink om met volle Goddelikheid in My te woon, en om deur My alles met Hulself te versoen.

Deur My bloed as Seun aan die kruis het Ek totale vrede bewerk.

Ja, deur My het Ek alles op die aarde en in die hemel met Myself versoen.”

En dan wil ek Kol. 1:25 tot 27 verder aanhaal soos dit in die Lewende Afrikaanse Vertaling staan: “Ek is ’n dienskneg van dié kerk. God het my die verant¬woor¬delikheid gegee om aan julle sy volle bood-skap bekend te maak. Hierdie boodskap was vir eeue en geslagte lank ’n geheim, maar nou het God dit aan sy eie mense bekendgemaak. God het be¬sluit om aan hulle bekend te maak hoe wonder¬lik die heer-likheid van hierdie geheim vir alle volke is. Die geheim is: Christus leef in julle.”

Dan wil ek ook Kol. 3:4 aanhaal waar ’n bejaarde Paulus, aan die einde van sy bediening soos volg onder die inspirasie van die Gees, sê: “Wanneer Christus, wat jul¬le le¬we is, by sy wederkoms verskyn, sal jul¬le ook saam met Hom in heerlikheid verskyn.”

Soos ek hier beskryf, is ’n bejaarde Paulus hier in die brief aan die Kolossense aan die woord. Kom ek gee gou vir jou ’n bietjie agtergrond oor die brief aan die Kolossense.

Die gemeente is so vier jaar oud. Die rede waarom Paulus vir hulle skryf is omdat daar een of ander dwaling in hierdie tyd in die jong gemeente onder die gelowiges rondgetrek het. Wat die dwaling was, weet ons nie, want Paulus praat nooit met die gelowiges oor die inhoud van die dwaling spesifiek nie en ook nie waarom dit ’n dwaling sou wees nie.

Weet jy hoe hanteer Paulus hierdie dwaling?

Hy neem die gelowiges terug na Jesus Christus. In plaas dat hy ’n elle relaas lewer oor die detail van die dwaling en waarom dit verkeerd sou wees in die lig van die res van die Skrif, help hy die gelowiges om net weer te verstaan wat die hart is van wat hulle glo en wat die hart is van hulle identiteit as volgelinge van Jesus.

Dat dit alles oor Jesus Christus gaan. Dat Hy die hart is van wat ons glo en dat Hy die hart van ons identiteit is as volgelinge van Jesus en as lede van die Liggaam van Jesus, Sy Kerk.

Jesus Christus is al wat werklik saak maak. Daar waar ons Hom raaksien vir wie en wat Hy is, vervaag alle ander dinge en kom alles in perspektief. Hy is ook die hart van die Woord en dus die hart van die Waarheid wat ons in die Woord kry.

En hoe sê Johannes daar in Johannes vir ons – en ek sê dit sommer in my eie woorde: Dit is waarom die waarheid ons kan vrymaak.

Scroll to Top