Daar in Joh. 14:16 tot 17 belowe Jesus net voor Sy kruisiging Sy dissipels: “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid.”

Die woord in die Grieks wat hier met “Voorspraak” vertaal is in die Nuwe-Afrikaanse Vertaling, kan ook met “Helper” vertaal word.

Hoe goed beskryf die term “Helper” nie die werk wat die Heilige Gees in elke volgeling van Jesus se lewe doen nie! Hy is immers die Een wat as ons Beste Vriend, ons lei en leer op hierdie reis van bonatuurlike geloof. In die proses gaan Hy ons leer om verby te kyk by wat ons met ons gewone sintuie sien en ervaar, sodat ons ook die onsigbare dimensie raaksien wat ons gaan help om uit te kom by die waarheid.

Die Heilige Gees is ook die Een wat met ons gaan praat deur die bediening van die verskillende gawes van die Gees, soos deur profesie, genesing, lering, ens., sodat ons en andere om ons in die Liggaam van Jesus geseën, bemoedig, versterk en vertroos kan word midde die uitdagings van hierdie geloofsreis waarmee ons almal besig is.

En in die proses gaan iets van wat daar in Ef. 4:11 tot 16 staan, daar tussen ons gebeur midde hierdie geloofsreis. Luister wat staan hier:

“En dít is die ‘gawes’ wat Hy ‘gegee het’: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars.
Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.

So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.

Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.

Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.”

Dit is waarom dit so belangrik is om mekaar daaraan te herinner dat nie een van ons bedoel is om soos “Lone Rangers” hierdie geloofsreis in die bonatuurlike gelowige navolg van Christus Jesus, aan te pak nie.

Ons is immers deel van Sy Een wêreldwye Liggaam hier op aarde, waar ons deel is in ons nabye omgewing, van lokale geloofsfamilies gelowiges. Daarom moet ons gereeld daar saam bymekaarkom en tyd met mekaar spandeer.

Daar tussen ons gaan ons beleef hoe God ons ook op ’n verskeidenheid maniere lei deur Sy stem. Maar dan moet ons oop en ontvanklikk wees vir die bediening van die gawes van die Gees soos en hoe die Heilige Gees daar tussen ons wil werk.

Daarom glo ek ook moet gelowiges daar in die plaaslike lokale geloofsfamilies ook heeltyd oop wees vir wanneer die Heilige Gees deur van hierdie “gawes” waarvan Ef. 4 praat, dalk van elders daar tussen hulle opdaag, om met hulle spesifieke salwing kanale te wees waardeur die Heilige Gees iets wil openbaar of iets wil sê aan ons wat daar teenwoordig is.

Daarom is dit vir my so ’n tragedie dat gemeentes so “afhanklik is” van die pastor/e of dominee/s wat gewoonlik daar in hulle gemeente “permanent” bedien en “permanent” in hulle diens is. Want dit maak dat hulle baie keer nie oop is vir bediening van iemand anders “van buite” nie.

’n Groter tragedie selfs is dat die struktuur van die betrokke geloofsfamilie ook nie eers ruimte maak vir gereelde bediening deur iemand anders as die “normale aangestelde leiers” wat gewoonlik aan die woord is nie.

Daarom is dit so belangrik om maar weer Ef. 4 hierbo te lees en daaroor te mediteer.
Laat toe dat God se Gees met jou daaroor in die lig van jou geloofsreis saam met Hom praat.

Scroll to Top