Een van die verse wat vir my as gelowige volgeling van Jesus Christus ’n anker en vashouplek is in die onsekere en rowwe tye in my lewe is, is Fil. 4:19 waar die volgende staan: “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.”

Op die Joodse nuwejaar, in September 2011, het die Here vir my ’n profetiese prentjie van Sy totale voorsiening in my lewe vir my gegee. Hy het vir my geteken hoe ek “in die wolke ry op die golwe van Sy voorsiening. En hoe ek van nasie tot nasie sal gaan. Sakke vol goud sal aan my voete neergesit word en hoe ek selfs in goud handel dryf.”

Toe het die Here vir my Elia gewys wat gedink het hy is alleen. Maar God het gesê: Nee, daar is nog 7000 ander wat weggesteek was. Want die Here het Sy man in Agab se paleis gehad wat hierdie 7000 profete van Agab se tafel af kos gegee het, daar waar hy hulle weggesteek het in die spelonke. En toe die Baal-profete doodgemaak is, het hierdie 7000 oorgeneem en die volk begin bedien in God se Naam.

So, het die Here belowe, is daar oral mense wat Hy klaar geposisioneer het om aan Sy dienaars alles te gee wat hulle mag nodig hê in Sy diens.

So wys die Here vir my hoe ek op ’n lughawe staan en nie weet waarheen nie. En hoe iemand dan kom en vir my vliegkaartjies in die hand gee en aanwysings, met die nodige hotelbesprekings … alles … alles wat nodig is. Alles is gedoen. Alles is daar.

En dan verseker die Here my net weer daarvan dat alles klaar beplan en fyn uitgewerk is, tot in die fynste detail.”

Tot sovêr hierdie profetiese prentjie.

Wat ’n merkwaardige prentjie van ons Koning se totale voorsiening waartoe ons toegang het in die Naam van Jesus!

Die wonder is dat dit nie net vir my en dit wat ek nodig het, geld nie. Maar dit is daar vir elke volgeling van Jesus en dit is waar en geld vir elkeen van ons.

As ’n mens ’n bietjie hieroor van ’n ander hoek af dink, maak dit miskien meer sin.

Kom ons bedink dit van Jesus se hoek af.

Alles behoort aan die Vader. Alles.

En omdat dit wat aan die Vader behoort ook aan Jesus behoort, behoort alles aan Jesus. Hy het dus toegang tot alles.

In die Naam van Jesus het ons ook nou toegang tot dit alles.

Onthou jy die woorde van die Vader aan sy oudste seun in die gelykenis van die Verlore Seun?

Daar staan: “Toe sê die pa vir hom: Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune.”

Omdat ek en jy kinders is van God en omdat ons kinders is van die Vader, is alles wat Jesus s’n is, ook ons s’n!

Ons moet net leer om ook dit te glo.

Daarom kan ek en jy heeltemal anders begin kyk en dink oor wanneer ons in gebed bid vir God se voorsiening.

Wanneer ons behoefte het aan iets, kom ons nie meer na Jesus om Hom te smeek om vir ons iets te gee wat Hy dalk nie vir ons wil gee nie. Nee, ons kom op Sy uitnodiging na Hom toe om ons behoeftes aan Hom bekend te maak en dan kan ons Hom vertrou om vir ons presies te gee wat Hy weet nou vir ons goed en die beste is.

Hy staan as’t ware daar en wag vir ons om te kom. En so staan Sy totale voorsiening in store gereed vir ons.

Dit is dan wat ons besef dat om te vra wat ons nodig het, is ’n plek van vrede, vertroue en geloof en nie ’n pleit vir pleit en bekommernis nie. (En as ons pleit of smeek, is dit omdat ons soms in ons menslikheid nodig het om te pleit of te smeek en nie omdat God ons eers sal hoor as ons pleit of smeek nie).

Dit is hier waar ons ontdek dat ons geloof geloof in die bonatuurlike is en in die Een wat die Bonatuurlike is.

Dit is hier wat ons ontdek wat 2 Kor. 5:7 sê as daar staan: “… want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie.”

Dit is ook hier waar ons ontdek wat regtig daar in Spr. 3:5 en 6 staan as dit sê: “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie.

Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.”

Scroll to Top