Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 62

’n Gedeelte wat my telkens konfronteer met hierdie nuwe dimensie wat oopgaan in ons lewens as gelowige volgelinge van Jesus, is Joh. 14:12-14.

Luister mooi wat Jesus self hier vir ons sê: “Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

As gelowige volgelinge van Jesus, het ons as Sy vriende die reg en direkte toegang tot die Koning van alle konings, Jesus Christus. In Joh. 15:15 sê Jesus boonop: “Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.”

Met ander woorde, daar waar ons luister na die stem van Jesus, gedurende die dag, of daardie tye wat ons spesifiek stil word om na Sy stem te luister, gaan Jesus met ons praat en dinge aan ons openbaar wat in die Vader en Sy hart is.

Hy gaan byvoorbeeld aan ons sê wat ons profeties aan iemand anders moet sê, of aan ons openbaar dat Hy iemand wat siek is, wil genees, of dat Hy ’n bonatuurlike wonderwerk wil doen wat alles kan verander in ’n skynbaar onveranderlike situasie.

Dit is ook daar waar Hy vir ons gaan sê waarvoor ons moet bid. En as ons dan daardie dinge van Hom vra, sal Hy dit doen.

Dit is presies wat dit beteken om “in Sy Naam te vra”.

Wow!

Watter voorreg is dit nie!

Om heeltyd so sensitief te wees vir Sy stem en bewus te wees van Sy by-jou-wees en Sy in-jou-wees deur Sy Gees, verander ’n mens se lewe.

Dit breek ’n dimensie van in-geloof-op-te-tree en in-geloof-te-bedien oop waar Jesus self deur die gawes van die Gees deur ons kan begin bedien.

Dit breek ’n nuwe dimensie oop van bid vir mense en dinge, waar ons dan begin beleef dat gebed “in Jesus se Naam” werklik dinge kan verander.

Met dit in gedagte kan ons nou na ’n ander baie bekende gedeelte gaan luister en dalk iets daar ontdek wat ons nooit voorheen mooi raakgelees het nie.

Kom ons blaai na 2 Kor. 5:20 waar die volgende staan: “Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!”

Die woord in die Grieks wat hier met “gesante” vertaal is, kan net sowel met “ambassadeurs” vertaal word.

Daar waar ek en jy bewus word van hierdie nuwe dimensie in ons lewe waar ons bewus word van ’n lewende, opgestane Jesus Christus, wat deur Sy Gees in en by ons is, wat heeltyd met ons praat en dinge aan ons openbaar, laat ons opstaan en in geloof en in gehoorsaamheid begin handel in die lig daarvan.

Dit verander ons in wat Paulus hier onder die inspirasie van die Gees noem, “ambassadeurs van Koning Jesus”. Ons kan ook praat van “ambassadeurs van die Koninkryk van die hemele” hier op aarde, wat met Jesus, die Koning, se gesag optree en die dinge doen en sê wat in Sy hart is.

Dan treë ons nie meer in ons eie naam en met ons eie krag op nie maar is ons bloot tuinslange waardeur Sy krag en outoriteit deur ons vloei en waar ons doen wat Hy daar op die troon reeds bestem het wat moet gebeur.

Dit is dan wat ons beleef wat Jesus daar in Joh. 14 beskryf as: “Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen…”

Scroll to Top