Een van die mees aangrypende prentjies oor wat dit beteken om prakties toe te laat dat die Heilige Gees totaal in beheer sal wees van jou hele lewe, is dit wat Jesus daar in Johannes 15:4-5 vir ons geteken het.

Daar staan: “Julle moet in My bly en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.

Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.”

Daar waar ons aan Jesus se voete stil word en meer en meer fokus op Hom en wie Hy is wat in ons woon deur Sy Gees, gebeur daar merkwaardige dinge. Dit is dinge wat ’n mens sukkel om met gewone menslike woorde en begrippe te beskryf.

Luister maar net hoe sukkel Paulus daar in Gal. 2:19 en 20 om dit te beskryf: “… ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.”

Selfs in die Ou Testament hoor ’n mens byvoorbeeld daar in Sagaria 4:6, hoe die profeet Sagaria onder die inspirasie van die Gees al hieroor profeteer as hy dit so daar beskryf: “Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige.”

Wat ons uit eie mag en krag probeer doen, volgens ons eie plannetjies en agenda, loop onvermydelik op niks lewegewend uit nie. Inteendeel, dit veroorsaak net ’n klomp onnodige pyn en moeite.

Onthou jy wat Jesus vir Marta gesê het daardie dag toe Hy en Sy dissipels daar by haar en Maria kom kuier het. Marta het rondgehardloop soos ’n af kop-hoender om gou ’n lekker ete vir al die gaste voor te berei. Elke keer wat sy by die sitkamer verbygehardloop het, het sy tot haar frustrasie Maria daar by Jesus se voete sien sit en luister na Hom. Toe sy dit nie meer kon hou nie, vra sy vir Jesus om tog Maria aan te spreek hieroor en haar te vra om ook te kom help in die kombuis. Waarop Jesus dan hierdie welbekende woorde vir haar sê: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie.” (Luk. 10:41-42)

Daar aan die voete van Jesus leer ons wat dit beteken om “in geloof” te lewe en te handel. Dit is daar waar ons leer hoe om kanale te word van God se bonatuurlike krag en gawes om deur ons te begin vloei en ander te bedien.

Daar aan Sy voete leer ons om te doen wat daar in Fil. 4:6-7 staan: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”

Kom ek teken vir jou ’n prentjie van hoe ek hierdie verse en God se totale voorsiening verstaan.

Dit is soos hierdie plaat motors wat hier voor jou staan en almal behoort aan Jesus. Daar is alle fabrikate en en alle soorte modelle: rowwe terrein-voertuie, sportmotors, vragmotors, ens. En Jesus staan daar, gereed om aan elkeen van Sy kinders te gee wat hulle elkeen nodig het. Maar ons moet ontdek dat die metode hoe dit gaan waar word in ons gewone lewe is dat ons eers na Hom persoonlik toe moet kom en met Hom persoonlikk daaroor moet gesels. Natuurlik beteken dit ook dat ons moet kies om Hom te vertrou om vir ons die regte voertuig te gee vir dit wat nou nodig is. En dan moet ons bereid wees om dit te aanvaar in geloof en te gebruik soos Hy gesê het.

Natuurlik is hierdie soort voorsiening waarvan Paulus hier in Fil. 4 praat baie meer en wyer as net die geld of finansies wat ons mag nodig hê . Dit is ook baie wyer as net goeters of dinge. Dit gaan hier oor voorsiening in wanneer ons genesing nodig het of ’n wonderwerk nodig het. Dit gaan oor voorsiening wanneer daar ’n emosionele nood en of emosiale honger bestaan. Om maar net ’n paar op te noem.

Ons moet leer ontdek dat daar aan die voete van Jesus, in die bonatuurlike, waar ons nie kan sien nie en ons gewone sintuie net nie “werk nie”, is daar totale voorsiening in alles wat ons nodig het. Soos Paulus ontdek het. Daarom kon hy daar in Fil. 4:19 bely: “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.”

Scroll to Top