In 2 Kor. 5:7 staan die volgende: “…want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie.”

Om ’n navolger van Jesus te wees beteken dat ons moet leer om deur ’n geloofsbril na ons lewe en omstandighede te kyk. Die oomblik wat ons na omstandighede en gebeure in ons lewe kyk net met ons gewone sintuie, loop ons gevaar om ons vas te loop teen die leuens van die vyand.

Deurbrake en oorwinning kom daar waar ons kies om gelowig na dinge en omstandighede te kyk. Dit is dan wat ons daardie onsigbare, God-is-hier en God-is-hier-besig in situasies ontdek. Dit is dan wat ons iets van die Koninkryk van God sien deurbreek in die gewone rondom ons.

Maar dit vra “nuwe oë” om hierdie anderse, nuwe, bonatuurlike dimensies in en tussen die gewone dinge in ons gewone lewe te ontdek.

’n Mens sien iets hiervan in ’n boek soos Habakkuk gebeur. Blaai ’n bietjie soontoe saam met my.

Hier kry ons hierdie profeet wat met sy gewone oë kyk na wat met hom en die volk, Israel, aan die gebeur is. Al wat hy sien en beleef is geweld en tekens dat God hulle vergeet het en nie wil uitred nie (Hab. 1:2).

Maar dan kom God in hoofstuk 2 en maak sy geloofsoë oop wat alles verander. Dit is dan wat hy daardie geloofsverklaring maak wat al vir soveel van ons geleer het hoe om na God se stem te luister en Hom toe te laat om ook jou geloofsoë oop te maak: “Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem, ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyt.

Die Here het toe vir my gesê: Skryf wat Ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees.

Die openbaring geld vir ‘n bepaalde tyd; dit sal gou kom want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie.”

Sien, om God toe te laat om met jou te praat in ’n situasie, maak dat Hy jou wys wat agter die skerm gebeur, daar waar jy nie kan sien nie. Jy hoor Sy stem en wat in Sy hart is. En dit gee vir jou nuwe visie en nuwe openbaringe oor waarmee God eintlik agter die skerms besig is.

Wanneer ’n mens dit gesien het, kry jy perspektief, nuwe hoop en nuwe krag.

Dit is, byvoorbeeld, wat met ons gebeur as God met ons praat deur ’n profetiese woord wat iemand vir ons gee. 1 Kor. 14:3 sê mos: “Iemand wat profeteer, rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en vertroos.”

’n Woord van God self af, ’n openbaring van God self af oor wat daar agter die skerms aangaan, daar waar ons nie met ons gewone sintuie kan sien en ervaar nie, breek vir ons ’n nuwe wêreld oop. Dit is wat ons opbou, bemoedig en vertroos. Dit help ons vasbyt en aanhou in situasies waar ons nie kan verstaan wat aan die gebeur is nie. Want nou weet ons waarmee God besig is en wat agter die skerms aan die gang is. Nou weet ons dat dit wat ons tans beleef nie die einde is nie. God is besig en daarom gaan die uiteinde van hierdie uitdagende omstandighede en situasie waarin ek my tans bevind, beter wees as waar ek was en beter wees as wat ek tans beleef.

Rom. 8:28 beloof dit as daar staan: “Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is.”

Dit is waarom die profeet, Habakkuk, na alles kan juig daar in Hab. 3:17 e.v.: “Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder.

Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.”

Scroll to Top