Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 67

Een van die merkwaardige maniere hoe die Nuwe Testament hierdie gelowig-lewe van ’n volgeling van Jesus beskryf, is om hulle te beskryf as mense wat ander “liefhet soos Jesus liefgehad het”.

Om werklik ander lief te hê is nie so ’n maklike ding om mooi te omskryf nie. Baie keer moet ons dit beskryf deur aan mekaar te sê hoe dit nie lyk nie.

In Sy bekende “Bergrede” daar in Mat. 5 tot 7 beskryf Jesus hierdie lewe as so anders as wat die meeste mense dink en voel.

Byvoorbeeld, sê Jesus, as iemand so ’n lewe leef en iemand val jou aan, dan verdedig jy nie jouself nie en probeer nie die ander een terugkry nie.

As iemand jou verkeerd behandel en onregverdig teenoor jou optree, vergewe jy hulle.

Of wanneer iemand jou in opregtigheid teregwys, aanvaar dit met nederigheid, sonder om jouself of jou optrede te probeer verdedig, of om seergemaak te voel of beledig te voel.

As iemand jou dwing om nog ’n myl met hom saam te stap, stap twee myl met hom saam.

As iemand jou hemp by jou vat, gee sommer vir hom jou jas ook.

As iemand jou haat, bly jy maar net vir hom lief wees.

As iemand oor jou agteraf beskinder of beswadder, moenie nou dieselfde terug doen nie. Nee, bid eerder vir hulle.
Met ander woorde, selfs al word jy gehaat, of beledig, of sleg oor gepraat, of sleg behandel, hou aan om hulle lief te hê en in liefde teenoor hulle op te tree.

Hou jou liefde aangeskakel teenoor mense. Moenie afskakel nie.

Nou, laat ons dadelik dit net vir mekaar sê: dit beteken nie dat jy noodwendig innerlik opgewonde of allerlei warm gevoelens op jou maag moet kry teenoor hierdie mense wat soms soos varke teenoor jou optree nie. Dit is nie wat Jesus bedoel as Hy praat van “liefhê” nie.

Dit beteken ook nie dat jy almal blindelings moet vertrou nie, veral nie as hulle duidelik bewys het dat hulle nie betroubare mense is nie. Alhoewel Bybelse liefde onvoorwaardelik is, is vertroue voorwaardelik en moet dit verdien word.

Om iemand lief te hê, beteken nie dat jy aan elke versoek of wens van mense hoef toe te gee nie.

Leer eerder by Jesus wat ware liefde is, naamlik om mense in elke situasie te hanteer soos wat jy graag in so ’n situasie hanteer wil word.

Om dit te illustreer, hier is ’n paar voorbeelde waaruit ons kan leer van hoe lyk dit as iemand se liefde vir ander aangeskakel bly.

Gert het sy werk op ’n excellent wyse elke dag gedoen en so sy baas se guns gewen en ook in die proses ’n welverdiende verhoging met die gepaardgaande salarisverhoging gekry. Dit het egter onmiddellik vir hom die argwaan van twee kollegas, wat ook vriende was, op die hals gehaal. Beide was baie jaloers op Gert en het gesamentlik besluit om allerhande stories oor hom te fabriseer om hom so skade te berokken. Die tragedie was dat die ander kantoorpersoneel hulle stories begin glo het en nie meer met Gert gepraat het nie.

Maar Gert het net aanhou om almal met groot liefde en verdraagsaamheid te behandel. Hy het ook die twee agter al die stories doelbewus vergewe. Stadig maar seker het die ander kantoorpersoneel, as gevolg van Gert se konstante liefhê, agter die ware kap van die byl gekom en weer hulle verhouding met Gert reggemaak. ’n Jaar later is een van die twee agter al die leuens afgedank en die ander een het kort daarna ’n senuweeineenstorting gehad. Gert is toe weer ’n verhoging gegee kort daarna.

Spreuke 18:17 sê nie verniet: “Iemand wat in ‘n regsaak eerste praat, is altyd onskuldig, maar dan kom iemand anders en ondervra hom.”

En in Spr. 6:16 tot 19 staan daar: “Die Here haat ses dinge, nee, daar is sewe waarvan Hy ‘n afsku het: oë wat straal van hoogmoed, ‘n tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is, gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, dié van die kwaad, ’n getuie wat lieg en iemand wat rusie stook tussen broers.”

Natuurlik is dit ’n uitdaging om te doen wat Jesus in sulke situasies sou doen. En die meeste van die tyd, as ons eerlik is, sal ons moet erken dat dit nie gemaklik kom nie. Dit skreeu die meeste van die tyd teen alles wat ons eintlik wil doen en sê in daardie situasies.

En die Bybel gee ons toe dat dit menslik onmoontlik is! As ons vlees en menslikheid in beheer is, is dit net nie moontlik dat sulke optrede gemaklik en outomaties uit ons uitborrel nie.

Nee, sê Skrif. Dit is alleen wanneer ons aan die beheer van Sy Gees oorgegee lewe, wat Christus wat in ons woon, deur ons kan leef en liefhê.

Dit is dan wat jy kan lief wees vir ander en nie oor hulle wil leuens vertel of jou ore wil uitleen aan stories oor hulle nie.

Omdat jy ander liefhet, dink jy outomaties aan wat vir hulle goed is in ’n situasie. Jy glo tenvolle dat hulle bedoelings goed was in ’n situasie.

Omdat jy hulle liefhet, is dit nie moeilik om hulle op ’n manier te behandel soos wat jy graag in ’n soortgelyke situasie behandel wil word nie.

Om ’n volgeling van Christus te wees, onder die beheer van Sy Gees, is om jou “geestelike, bonatuurlike instinkte te volg” eerder as om jou natuurlike neigings te volg.

En so, as gevolg van jou optrede, kry God die eer, want dan herken mense jou as ’n kind van die Lig en ’n kind van die Een wat laat reën op goed en sleg tegelyk.

Hou dus aan so liefhê.

Scroll to Top