Laat staan sulke dinge, laat staan!

Ons almal ken daardie baie bekende woorde van God daar in 2 Kron. 7:13 en 14 aan Salomo toe hy opdrag gekry het om die tempel te bou: “As Ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land kaal te vreet, of as Ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel.”

Een van die Nuwe Testamentiese weergawes daarvan is 1 Joh. 1:8 en 9 waar daardie volgende staan: “As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”

Deel van die nuwe geloofdimensie waarin volgelinge van Jesus Christus lewe, is om sensitief te wees as die Gees van God hier binne ons vir ons aandui dat iets verkeerd is, wat reggemaak moet word.

Daardie “iets” hoef nie noodwendig net in jou eie lewe te wees nie. Dit kan dalk iets buite jou wees, waaroor God wil hê jy moet bid of waaroor Hy vir jou strategie wil gee hoe dit hanteer en bedien moet word.

Soms moet jy net daaroor bid. Ander tye moet jy eers net met Hom daaroor praat en wag vir Sy leiding. En dan is daar tye wat Hy vir jou sê jy moet opstaan en dit bedien op die een of ander wyse sodat God verlossing, genesing en restourasie kan gee.

In my eie lewe het ek ontdek dat ek werklik die Here vir ’n nuwe sensitiwiteit moet vra om “te hoor” wanneer Hy met my praat oor areas in my lewe waar daar nog heiligmaking en restourasie nodig is. ’n Mens sien mos baie makliker die splinter in iemand anders se lewe raak as om die “balk” in jou eie lewe raak te sien.

God se Gees wat hier binne-in ons woon se naam is nie verniet “Heilige Gees” nie. En Hy is nie net “Gees van die waarheid” in ander se lewens nie. Hy wil veral ook die Gees van die waarheid wees in my en jou lewe as gelowige volgelinge van Jesus. Om Sy Waarheid aan ons te bedien sodat daardie waarheid ons kan vrymaak en genees.

Daar in Heb. 12 praat die Hebreërskrywer oor ons ouers en hulle rol in ons lewe, as ’n voorbeeld van wat ons Hemelse Vader deur Sy Gees in ons lewe wil doen.

Luister hoe sê hy dit: “Want húlle het ons wel ’n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word.

Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ’n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ’n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.

Daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op; en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word.

Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie; en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.”

Sien jy hoe belangrik dit is dat ons ag gee op wat die Heilige Gees hier binne-in ons vir ons wil sê en wys! Want as ons nie daarop ag gee nie, kry die vyand ’n opening in ons lewe, waardeur hy afstand tussen ons en God wil skep en ’n blokasie wil veroorsaak sodat God se genadewerk nie in ons so vrylik moontlik kan plaasvind nie.

Die vyand kom dan ook met allerlei leuens waarmee hy ons wil laat twyfel in God se goeie bedoelings met ons of ons wil laat twyfel of ons werklik God kan vertrou met ons lewe en met bepaalde omstandighede en uitdagings in ons lewe. En dit is dan wat bitterheid in ons begin groei en dit selfs uit ons mond begin borrel wat ook ander rondom ons negatief teenoor God kan maak.

Maar die wonder is dat God se Gees aanhou om met ons te praat op allerlei wyses. Soms is dit in die begin net hierdie onrustigheid en gevoel dat iets êrens verkeerd is. Ander tye is dit wanneer ons die skerpkant van die sonde en sy gevolge in ons lewe beleef en die hel letterlik losbars in ons lewe.

Een van my baie goeie vriende en een van die beste beraders in die wêreld, Dewet Brits, vroeër die stigter van MES-Aksie in Hillbrow, sê altyd dat ons maar versigtig met wees vir wanneer God twee of driekeer met ons oor dieselfde ding in ons lewe gepraat het. Want dan kan daar ’n dag kom wat Hy as’t ware die stootskraper aanskakel en twee of driekeer oor jou ry om jou aandag te kry!

Wees dus maar sensitief vir Sy stem en hoor as Hy, soos daar in Jes. 1:18, ook vir jou sê: “Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol.”

Maak reg, sodat Hy ook jou in daardie area van jou lewe kan genees! Want ook dit is deel van gelowig volgeling van Jesus wees.

Scroll to Top