Uit die Oue, In die Nuwe – Dag 65

Ef. 6 leer ons om in geloof elke dag net weer ons posisie in Christus Jesus in te neem en te kies om vas te staan midde die aanslag van die vyand in en rondom ons.

Deel van hierdie “vasstaan in geloof” is eenvoudig om te kies om jouself net weer te herinner aan wie Jesus is en wat Hy reeds vir jou gedoen het. En om dit dan net weer hardop teenoor jouself te bely met jou mond.

Herinner jouself aan Sy beloftes en Sy goedheid, terwyl jy maar net in gehoorsaamheid doen wat Hy vir jou aangesê het om te doen in die situasie.

Kies in geloof om geen negatiewe gedagte of emosie of woord die finale sê in jou situasie te laat hê oor hoe jy daaroor gaan dink of gaan optree nie.

Ons is geroep om as “mense van die lig” elke dag te lewe. Daarom is dit ’n doelbewuste keuse om te kies om in elke situasie te wandel in die bonatuurlike lig van geloof.

Kom ek wees prakties: Daarom kan ek nie toelaat dat die uitslag van ’n mediese toets of dat ’n dokter of ’n mediese spesialis die finale sê in my lewe kan of sal hê nie. Dit mag nooit my vrede of lewensvreugde permanent bepaal nie.

Soms dra ons in ons fisiese liggame die “littekens” van die worstelstryd waarin ons tans as volgelinge van Jesus ons bevind. Soos toe ek nou die dag ontdek dat my bloeddruk hoog is en ek ’n bloeddruk-pilletjie daagliks daarvoor moet drink.

Soos wat my liggaam bykans ’n maand nodig gehad het om hieraan “gewoond te raak”, het ek bykans ’n maand nodig gehad om ook net weer my vrede en lewensvreugde ook hieroor weer terug te kry.

Nie een van ons kan die gewone dinge wat in hierdie gewone lewe in en rondom ons gebeur, ontduik nie. Ons bly steeds mens met fisies-chemiese liggame, midde ander stukkende mense, wat leef op ’n planeet wat ook stukkend is. Daarom gaan ons almal uitdagings hê om te hanteer.

Maar besef net: elkeen van hierdie uitdagings is net weer ’n geleentheid om in geloof posisie in te neem. En dan word dit ’n geleentheid om in geloof te handel en te lewe.

Onthou wat 1 Kor. 10:13 vir ons leer: “Geen versoeking wat meer is as wat ‘n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.”

Elkeen van hierdie uitdagings is dus weer ’n geleentheid waarin ek kan kies deur wat ek en my lewe beheer gaan word. Gaan my lewe in hierdie situasie beheer word deur wat ek met my gewone sintuie kan sien, voel en beleef, of gaan my lewe beheer word deur wat ek glo?

Daarom sê Ef. 6:13 wat sê: “Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.”

’n Laaste gedagte hieroor: Ek het al hoeveel keer in my lewe beleef dat dit juis daardie tye in my lewe is wat God met iets merkwaardig in my lewe besig is, wat die aanvalle van die vyand die hewigste is.

Daarom moet ek juis in daardie tye my hart “bewaar” en in Jesus waaksaam en bedag wees dat ek nie enige negatiewe gedagte of emosie van ongeloof sal toelaat nie. Om in te gee en toe te laat dat gevoelens van mismoedigheid of negatiwiteit ons optrede of gedagtes beheer, maak dit vir die vyand soveel makliker om my te besteel, te vernietig of selfs dood te maak.

Luister na hoe Paulus hieroor praat daar in 2 Kor. 4:7 tot 10: “Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.

In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie; ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie.

Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam.”

Ek het besef dat hierdie manier van gelowig-lewe nie vir “sissies” is nie. Ons moet kies om in geloof onder die beheer van die Gees in Jesus posisie in te neem en vas te staan.

Dit is dan wat gelowig-wees en gelowig-lewe deel word van ons gewone manier van lewe elke dag.

Om in geloof “vas te staan”, is ’n posisie van oorwinning.

Scroll to Top