Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 60

Ons is besig om met mekaar te gesels oor wat dit prakties beteken om as volgeling van Jesus gelowig te lewe onder die beheer en leiding van Sy Gees wat hierbinne ons is.

Soos wat ons leer om te luister na die stem van Jesus Christus en dit leer gehoorsaam, veroosaak dit dat ons nie meer impulsief reageer op wat ons ou vlees of ou natuur van nature was om te wil doen nie.

Dit is soos daar in Spr. 3:5-8 staan: “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy het die wysheid in pag nie, dien die Here en vermy wat sleg is: dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam.”

Of soos die Nuwe Testamentiese weergawe van hierdie waarheid dan lui daar in Gal. 5:16: “Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie.”

Daar in die boek Hebreërs word dit in hoofstuk 4 beskryf as “… om in Sy rus in te gaan”. Ons doen dan nie meer dinge “uit die vlees” of soos ons dit normaalweg of uit gewoonte voorheen sou gedoen het nie. Nee, ons leer om te doen wat die Heilige Gees ons lei om te doen. En dit bring altyd seën van die een of ander aard mee.

Een van die “voordele” of stukkies seën is gewoonlik die invloed wat dit op ons liggame fisies het. Dink maar net ’n slag na oor die nadelige gevolge as ons nie God se Woord en leiding gelowig navolg nie. Daar gaan in die meeste gevalle met die een of ander vorm van spanning, bekommernis, vrees, angs, hoë bloeddruk en al die ander negatiewe fisiese simptome wat hiermee verwant is, gepaard.

En dan mis jy daardie innerlike, allesoorweldigende vrede wat ’n mens belewe as God se Gees jou hele lewe beheer nie.

Gepaard daarmee is dan ook hierdie balans wat al hoe meer in jou hele lewe kom. Jy is nie meer ’n werkslaaf nie en jy hoef nie meer soos ’n af-kop-hoender dol rond te hardloop nie.

Om hierdie “rus” te belewe, vra prakties van my en jou om ’n doelbewuste keuse te maak om nie meer impulsief ons eie kop te volg of om maar net te doen wat jy normaalweg sou gedoen het nie. Maar eerder om doelbewus tyd te maak om stil te word en te luister na die stem van die Heilige Gees sodat Hy vir jou leiding kan gee oor wat die volgende treë is wat jy moet gee.

Dit beteken om oor te gee en te leer om te wag op die leiding van die Gees. En op te hou om jou eie lewe en ander rondom jou die hele tyd te probeer beheer.

In hierdie proses moet ’n mens tyd maak om God se Woord, die Bybel, elke dag te lees en elke keer die Gees te vra om met jou te praat terwyl jy dit lees. Dit is immers God se Woord.

En hoe getrou is Hy dan nie! Soos die Spreuke-skrywer reeds bely het: “… Hy sal jou die regte pad laat loop.”

Dan word elke dag in jou lewe ’n nuwe avontuur in plaas van “dieselfde ou dinge elke dag oor en oor te doen”.

Dan bestaan jy nie maar net nie, maar beleef jy dit wat Jesus as “lewe en dit in oorvloed” beskryf het.

Dan word die Woord prakties in jou lewe waar wat daar in Jer. 29:11 en verder staan: “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!

Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal My ontmoet, sê die Here …”

Dit is wanneer jy werklik Sy nabyheid as ’n ervaarbare werklikheid ontdek. Jy ontdek watter verskil dit in jou lewe maak om kwaliteittyd totaal gefokus saam met Hom te spandeer. Jy ontdek ook dat jy Hom maar met alles wat jy het en wat vir jou kosbaar is, ja, met jou hele lewe en geliefdes, kan vertrou. Hy is betroubaar. Hy doen wat Hy vir ’n mens sê en belowe in Sy Woord.

In hoofstuk 3 in Hebreërs lees ons ook wat die gevolge kan wees as ons nie Sy Woord glo en op Hom algeheel vertrou nie. Luister na hoe dit daar in vers 7 tot 11 staan: “Luister daarom na wat die Heilige Gees sê: “Vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het en My in die woestyn op die proef gestel het.

Daar het hulle My op die proef gestel en uitgetart, hoewel hulle veertig jaar lank gesien het wat Ek vir hulle gedoen het. Daarom het Ek ‘n afkeer van hierdie geslag gekry en gesê: ‘Met hulle hart is hulle gedurig op ‘n dwaalspoor, hulle wou my paaie nie leer ken nie.’ Toe het Ek in my toorn ‘n eed afgelê: In my rus sal hulle beslis nie ingaan nie.”

Ongeloof, ongehoorsaamheid en gebrek aan vertroue word dus deur God gesien as rebellie. En dit gaan pyn, onvrede en soveel ander negatiewe gevolge in jou lewe as volgeling van Jesus meebring.

Kies eerder die pad wat rus meebring. Stel jouself in daarop om eerder keuses te maak wat “lewe en dit in oorvloed” meebring. Kies om toe te laat dat die Gees jou hele lewe elke dag in elke situasie beheer.

Scroll to Top