Ons is besig om met mekaar te gesels oor wat dit beteken om “in geloof” te lewe.

Luister net na hierdie merkwaardige verse in Fillipense 4:6 en 7 waar die volgende staan: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”

Hoor jy presies wat hier staan oor ’n lewe van geloof? Om in geloof te lewe, beteken prakties om ’n keuse te maak om eerder as wat jy in angs en vrees jou gaan bekommer oor dinge en situasies, jy eerder daarmee by die voete van Jesus, jou Here en Koning, as’t ware in die hemel gaan sit.

Daar begin jy met Hom daaroor praat. Dit is mos wat gebed in werklikheid is. Dit is om met Jesus persoonlik, in jou gewone taal en hoe jy dit sou doen as jy met ’n gewone mens daaroor sou gesels, te gesels. Natuurlik vra gewone gesels ook tye wat jy moet stilbly en moet luister na wat die ander een te sê het. Daarom is gebed nie net om met Jesus te praat nie. Dit beteken ook om doelbewus stil te word en te luister na wat Hy te sê het.

Jy is tog hier aan Sy voete met dinge wat jy nie kan hanteer nie en waarvoor jy nie antwoorde het nie. Daarom het jy nuwe antwoorde en openbaring nodig hieroor.

Maar, sê hierdie verse in Fil. 4 vir ons, soms is om net daaroor te “bid” of net daaroor te praat met die Here nie genoeg nie. Soms is ’n saak vir ons so krities belangrik of so ’n krisis, dat ons wanneer ons dit voor Jesus kom neersit, ons dit huilend en smekend kom doen. Daar is soms soveel emosie betrokke dat ons nie dit sommer net op gewone trant, asof ons oor koeitjies en kalfies gesels, kan doen nie. Nee, ons “smeek” Jesus om tog hier in te gryp en vir ons Sy kant te wys, daar agter die skerms wat ons nie kan sien nie.

Verstaan mooi, dit is nie omdat God nie gehoor het toe ons net “gebid” en daaroor met Hom gepraat het nie! God hoor altyd!

Nee, ons het nodig om soms te smeek! Dit is waarom ek altyd vir mense sê: Gebed het baie meer met ons te make as met God, want God weet immers alles lank voor die tyd reeds wat ons werklik nodig het.

Dit is vir ons nodig om met Hom te praat, ja, soms selfs te smeek aan Sy voete oor bepaalde sake en uitdagings in ons lewe!

En kyk net wat openbaar Fil. 4 vir ons verder hieroor. Daar waar ons dit in geloof doen, breek iets deur en besef ons skielik die een of ander stadium: Ek kan nou maar ophou bid … en smeek hiervoor. Iets het reeds gebeur … Daarom kan ek nou reeds vir Jesus by voorbaat dankie sê vir Sy versorging en Sy ingrype in hierdie situasie.

Dit is dan wat, omdat ons ’n geloofs-kykie as’t ware agter die skerms, aan God se kant, van ’n situasie gekry het, daar ’n vrede wat alle verstand en logika te bowe gaan, begin deurbreek.

Ons kan nie werklik vir iemand konkrete redes gee of vir iemand bewyse lewer wat hulle met hulle gewone sintuie kan toets vir die waarheid daarvan nie. Tog weet ons wat ons weet … God het hier reeds dinge verander en reeds voorsien!

Geloof is om na die lewe met ’n ander bril te kyk. En dit bewerk ’n vrede in ons wat omstandighede te bowe gaan. Dit is wanneer ons innerlike vrede nie meer afhanklik is van die dinge wat in die hier en nou rondom ons en in ons gebeur nie.

Dit maak ons voel dat ons meer in beheer is van wat rondom ons gebeur, juis omdat ons eintlik weet ons is nie werklik in beheer nie, want God is totaal in beheer! En dit gee ons daardie vrede!

Scroll to Top