Red Paint

Red Paint‘n Boer op
‘n plaas het eendag vir sy tienderjarige seun gesê:  “Boet, Pa moet
vir drie dae weggaan dorp toe.  Ek vra jou mooi om asseblief dringend die
skape te laat dip, want daar is ‘n ernstige siekte in omloop.  Sorg
asseblief ook dat die koeie soggens en saans gemelk word.  Dis dringende
dinge.”

Maar toe
die pa weg is dorp toe, sê die seun vir homself:  “Ag wat, ek hou nie
daarvan om koeie te melk nie en ek haat dit om skape te dip.  Ek het nou
die dag ‘n groot blik rooi verf hier iewers gesien.  Kom ek verras my pa,
en ek verf die dak van die huis en die dak van die skuur en al die ander dakke
op die plaas rooi!”

Toe sy pa
ná drie dae terugkom op die plaas, is geen koei gemelk nie.  Daar was
natuurlik ‘n groot krisis.  Die koeie was siek met die baie melk in die
spene.  Die skape was nie gedip nie en sommige het reeds gevrek van die
siekte wat in omloop was.  Die dakke was almal pragtig rooi geverf! 
Die pa was diep teleurgesteld.  Hy het nie sy seun geprys vir die mooi
geverfde dakke nie, want sy opdragte is nie uitgevoer nie.  Met sy
eiesinnige dade het die seun sy pa in werklikheid groot skade berokken.

‘n Mens
kan baie godsdienstig wees, ‘n voorbeeldige lidmaat van jou gemeente.  Jy
kan selfs mooi projekte aanpak, maar as jy nie jou lig gedurende die week in
die wêreld laat skyn nie, verf jy dalk dakke rooi en laat die belangrikste
dinge na.  Dan doen jy nie dit wat jou Hemelse Vader in die eerste plek
van jou in Matt.5:16 verlang nie!  Laat dan jou lig só skyn voor die mense
dat hulle jou Vader wat in die hemel is, sal verheerlik.

Barries mcbarries@gmail.com

Scroll to Top