ImageWanneer God aan jou ‘n visie gee, gee Hy ook aan jou die nodige vaardighede om dit te kan uitvoer! Hy sal dikwels iets gebruik wat jy alreeds besit, alhoewel jy dit nie eers besef nie, of dink dat dit nie goed genoeg is vir die uitdaging nie. Die dissipels het totaal en al magteloos gevoel toe hulle skielik die reuse taak gehad het om vir vyfduisend mense kos te gee. Maar Jesus het gesê: “Hoeveel brood het julle? Gaan kyk,” (Mark. 6:38, NAV). God sal jou Geestelike oë oopmaak sodat jy kan sien wat jy alreeds het – of wat binne jou bereik is. Wanneer jy dit ontdek, gee dit aan Hom. Hy sal dit seën en dit sal oorgenoeg wees! Die sleutel tot jou sukses word gevind in die woorde “gaan en kyk”. Hou op om uit te stel, verskonings te maak, jammer te voel vir jouself, jouself “af te kraak”, of om geïntimideerd te raak deur diegene wat sê dat jy nie goed genoeg is nie. Luister na God! Hy het alles voorsien wat nodig is om jou te bring waar jy wil wees. Paulus het geskryf: “Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe,” (Ef. 3:20, NAV). Let op die woorde “oneindig meer” en “sy krag wat in ons werk”.

Kyk in die spieël en sê: “Ek besit al die hulpbronne. God het aan my alles gegee wat ek nodig het om sy plan vir my lewe uit te voer.” Dit is nie ‘n fase, trots, of die gees bo die stof nie! Dit is geloof wat praat, dit is geloof wat jou met God in verbinding laat tree, dit is geloof wat die hulpbronne gebruik om te doen wat God gesê het jy moet doen

© 2007 Radiokansel. www.radiokansel.co.za

Scroll to Top