Wil ons nie soms almal reg wees nie?

right1308

Ons menswees word vanuit die vroegste tye gekenmerk deur ‘n behoefte om reg te wees. Sedert die ontstaan van die mensdom is daar dikwels een party wat wil reg wees en die skuld word dan op die ander persoon wat verkeerd is, geplaas. Die het my laat dink aan twee vrae: “Wil jy altyd reg wees of wil jy gelukkig wees?” Om altyd reg te wil wees, vra baie energie en dit bring ‘n alleenheid waarin jy altyd jouself moet verdedig.

Jy wil alles reg maak en mense op hulle foute wys. Om altyd reg te wil wees, maak egter geen verskil aan ander mense se standpunte en sienings nie. Niemand is altyd vol dankbaarheid vir die feit dat jy hulle reggehelp het nie, inteendeel jy self vereensaam en die ander persoon gaan voluit aan met die wat hy/ sy voorheen gedoen het. Uiteindelik gaan verandering in gedrag gepaard met selfontdekking. Die sleutel is om op die positiewe in mense se persoonlikheid te fokus en krediet te gee waar dit iemand toekom. Dit is om bly te wees saam met ander as dit goed gaan en om te huil waar iemand hartseer is. Dit is om eerder te luister as almal praat en die seer te deel daar waar jy alleen saam met iemand is. Dit is om mekaar te probeer verstaan al verskil julle en dalk so bietjie te vergeet van die woorde: “ek wil alweer reg wees!”

Stephan Van Heerden (Klipkerk.co.za)

Scroll to Top