wettieheid0511

Verbeel jou om van ‘n noodhospitaal weggejaag te word omdat jy te veel bloei! Jesus het die wettiese gesindheid ervaar toe Hy ‘n kreupel vrou op die Sabbat gesond gemaak het. ‘…die hoof van die sinagoge was verontwaardig…”Daar is ses dae om te werk. Kom op daardie dae om genees te word…”’ (Lukas 13:14 NLV). Onderhouding van die wette was vir hom belangriker as die mense in sy sorg.

Max Lucado sê: ‘Alle gelowe val in twee kampe: wettiesheid of genade. ‘n Wettiese persoon glo dat jy gered sal word as jy reg lyk, reg praat en lid van die regte groep is. Die buitekant blink maar iets haper… Vreugde. Wat is in die plek daarvan? Vrees – dat jy nie genoeg sal doen nie. Arrogansie – dat jy reeds genoeg gedoen het. Mislukking – dat jy ‘n fout begaan het. Wettiesheid is die stadige versmoring van die gees, amputasie van drome. Wettiesheid het God nie nodig nie. Dis die soeke na onskuld – nie vergifnis nie, ‘n sistematiese proses van verdediging, verduideliking, verheerliking, verontskuldiging. My mening word jou las. Daar is plek vir net een opinie. My mening word jou beperking. Jou mening laat my nie alleen jou reg om saam met my te aanbid, bevraagteken nie, maar ook jou redding. My mening word jou verpligting. Redding is God se besigheid. Genade is Sy idee, Sy werk en Sy uitgawe. Hy bied dit aan vir wie Hy wil, wanneer Hy wil. Ons werk is om mense in te lig, nie om hulle te keur nie.’ Paulus skryf, ‘Hy het ons verlos, nie op grond van wat ons gedoen het… nie, maar slegs op grond van sy eie liefdevolle goedheid…’ (Titus 3:5 NLV).

Bron : Radiokansel

Scroll to Top