Volharding

patmos2411

Terwyl Johannes ‘n gevangene op was, ver van geliefdes, en omring met die smartkrete van medegevangenes, het hy ‘n visioen van Jesus gehad. Hy skryf, ‘…Toe ek Hom sien, het ek voor sy voete neergeval soos ‘n lyk…’ (Openbaring 1:17 NLV). ‘n Ongelooflike openbaring te midde van gevangenskap, chaos en pyn; dis hoe dit werk! Jou huidige moeilike omstandighede kan jou persepsies suiwer, jou na God laat soek soos nooit tevore nie, en jou die antwoorde op jou tergende lewensvrae laat vind. Johannes se penarie toon dat negatiewe ervarings nie die Here verberg nie, inteendeel dit openbaar Hom juis. Satan se aanval kan jou versterk. in plaas daarvan om jou te vernietig.

Ja, dit plaas jou onder druk, maar dit verruim ook jou geestelike lewe. In Hebreërs hoofstuk 11 sien ons geloofsdade en geloofsdiepte. Dis in die leeukuil waar God Hom aan Daniël openbaar. Dis in die brandende oond waar God saam met die drie Joodse jongmanne is. Daar is ‘n plek waar God se brandende beproewinge alles behalwe jou begeerte om Hom te ken, verteer. Hou jou oë op daardie plek gerig. Dít was ook Paulus se allesoorheersende doelwit: ‘…om Christus Jesus, my Here, persoonlik te ken is só wonderlik dat ek alle ander dinge as ‘n verlies beskou. Ter wille van Hom het ek alles as verlies afgeskryf… sodat ek Christus as wins kan verkry en een met Hom kan wees. Deur saam met Hom te ly kry ek deel aan sy dood…’ (Filippense 3:7-10 NLV).

Laat dit vandag jou hartewens wees om in die geloof te volhard.

Bron : Radiokansel

Scroll to Top