ImageProbeer jouself indink dat jy Moses se skoene moet probeer volstaan. Josua het gewonder: “Het ek alles wat nodig is?” Toe het God vir hom gesê: (a) “Ek (sal) elke plek waar julle kom vir julle gee,” (Jos 1:3, NLV). God belowe sukses aan diegene wat genoeg geloof het om die eerste treë te gee, én ten spyte van enigiets wat oor hulle pad kom, aan te hou om saam met Hom te loop. Dit gaan verg dat jy vroeër moet opdaag, later moet bly en harder moet werk. (b) Niemand sal teen jou bestand wees solank jy leef nie,” (Jos. 1:5, NLV). Jy moet teëstand verwag; daar gaan altyd sekere mense wees wat “teen jou” is. In sy boek High Maintenance Relationships, identifiseer Les Parrott die soorte mense wat teen jou sal wees. Daar is kritici wat alewig kla en ongevraagde advies uitdeel, martelaars wat altyd die slagoffers is en gekelder word deur selfbejammering, nat handdoeke wat pessimisties en van nature negatief is, stoomrollers wat blindelings onsensitief teenoor ander is, skinderbekke wat gerugte versprei en geheime uitlap, beheervrate wat nie in staat is om goed uit te los en ‘n situasie te laat lê nie, rugstekers wat tweegesigte is, groen-oog monsters wat oorloop van jaloesie, vulkane wat stoom opbou en altyd op die punt is om te ontplof, sponse wat nooit tevrede is nie en ook nooit teruggee nie, mededingers wat altyd boekhou oor jou suksesse en teleurstellings. (c) “Wees sterk . Jy moet hierdie volk lei om hierdie land in besit te neem,” (Jos. 1:6, NLV).

Suksesvolle mense is nie noodwendig meer begaafd nie, hulle is net meer passievol. Waaroor bid jy, huil jy, droom jy? Waarvoor is jy bereid om alles te waag?

Dit is die put waaruit jy jou krag en jou strategieë gaan haal wanneer jy terugslae ondervind, wanneer ander jou teleurstel, wanneer jou werk te groot voel en jy te klein.

© Kopiereg 2007 Radiokansel www.radiokansel.co.za

Scroll to Top