Oorwin die stryd teen stres en bekommernis

Oorwin stryd

Oorwin strydVoel jy gespanne? Angstig? Oorweldig? Jy is nie alleen nie!

Tussen finansiële worstelinge, huwelikskwessies, gesondheids- en ander alledaagse probleme deur, is dit maklik om te voel dat jy vasgevang is in jou omstandig-hede.

Perry Noble deel uit persoonlike ervaring in Oorwin die stryd teen stres en bekommernis die sleutels om die kettings van angs en wanhoop vir altyd oop te sluit. Perry bou voort op die basis dat alles verander wan-neer ons ons fokus van ons omstandighede na Christus verskuif. Perry neem lesers op ’n humoristiese reis vol staaltjies om spanning, kommer, depressie en angs te oorkom sodat ons vry kan wees om oor-vloedige, vreugdevolle lewens te lei.

God ken ons frustrasies en Hy weet ons sukkel. Oorwin die stryd teen stres en bekommernis beklem-toon dat God groter is as enigiets waardeur ons gaan! (Lees meer)

Scroll to Top