RkOns moet probeer “leef in vrede met alle mense”
(Rom. 12:18), maar:

(1) Daar sal nog steeds konflik wees. Die lewe sou tog
verskriklik vervelig gewees het as ons almal op dieselfde ritme gestap het. Dit
is hoekom daar so baie geure koffie bestaan en soveel meer politiese opinies!
Jy hoef nie toe te gee of jou waardes prys te gee nie, maar dit vereis nie veel
meer om taktvol en genadig te wees, as om krities en sarkasties te wees nie. En
dit geld veral wanneer dit tyd is vir ‘n teregwysing. Paulus sê: “Broers,
as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees
laat lei, so iemand in ‘n gees van sagmoedigheid reghelp,” (Gal. 6:1).

(2) Selfs Christene gaan nie altyd saamstem nie. Chuck
Swindoll skryf: “Toe ek jonger was kon ek dit nie verstaan dat twee mense
wat die Here liefhet en glo wat in die Bybel staan tot verskillende
gevolgtrekkings kan
kom nie. In my twee-by-vier gedagtegang was ek oortuig dat alle Goddelike
verstande aan dieselfde gevolgtrekkings vashou … Ek het kort daarna
agtergekom dat daar nie net verskillende opinies is nie, maar dat God
onbeskaamd diegene geseën het wat nie met my saamstem nie … [Hy] is nie
naastenby so eng soos baie van sy mense nie … Dit is aansienlik makliker om
saam met God te leef … verdraagsaam … met meer genade en vergifnis vervul
as almal van ons saam.”

(3) Elke perspektief het waarde. As jy in ‘n huis
grootgeword het wat volgens ‘n reg-teenoor-verkeerd geregtigheidsmodel
gefunksioneer het, is net die persoon wat “reg” was geprys en die een
wat “verkeerd” was, is onderdruk. Dit is jammer aangesien dit
gewoonlik nie ‘n “ek-is-reg-en-jy-is-verkeerd” saak is nie, maar
eerder ‘n saak is van “ek-sien-dit-so-en-jy-sien-dit-anders”.

Dus, voordat jy oorlog gaan maak, vra vir jouself:
“Wat is belangriker, om te korrigeer of te konnekteer? Kan ek ander soms laat “reg” wees
sonder om my opinie êrens in te wurm?”

© 2007 Radiokansel.
www.radiokansel.co.za

Scroll to Top