RKGod het
in die boek Openbaring elke keer iets anders beklemtoon toe Hy met die sewe
gemeentes gepraat het, omdat elkeen ‘n ander opdrag gehad het. As God dan iets
persoonlik vir jou doen, moenie aanneem dat Hy dieselfde klem vir almal daarop
lê nie! Dit is hoekom dit vir God so moeilik is om deur te dring na predikante
toe. As Hy met hulle praat, gee hulle dit ‘n inleiding, drie hoofpunte en ‘n
slot en dra dit oor aan ander. Dikwels moet God dan uiterste omstandighede gebruik
om tot hulle deur te dring. Toe Josua die
Engel van die Here by Jerigo ontmoet
het, het hy op die grond geval en gesê: “Wat wil my Here aan sy dienskneg
sê?” (Jos. 5:14). Verstaan jy dit? Jy kan nie Jerigo-grootte probleme probeer
oplos met ‘n formule wat God vir iemand anders gegee het nie! Jy moet self by
Hom uitvind wat om te doen.

Hou op om “‘n woord” vir ander te probeer
kry net omdat hulle jou pla. Laat God hulle uitstryk en gaan terug na waar jy
hoort! ‘n Los Angeles
polisieman het geen gesag om ‘n arrestasie in Londen te maak nie. Hy is buite
sy regsgebied. Paulus sê: “Ons doel is om binne die grense van God se plan
vir ons te bly.” Of jy deur jou eie ego gedryf word of deur ander mense se
verwagtings van jou, elke keer as jy nie by God self gaan hoor wat jy moet doen
nie, loop jy die risiko om nie sy seën te ontvang nie. As jy aangewys word –
dan is jy beperk! Jy kan
nie gaan waarheen jy wil en doen wat jy wil nie, maar jy moet vir God vra om
jou pogings met sukses te kroon.

Is jy vandag op die verkeerde plek? Moenie dat
jou trots jou daar hou nie. Gaan asseblief terug na waar jy hoort!

 

© Radio
Kansel 2008 – www.radiokansel.co.za

Scroll to Top