peace1502

As jy nie vrede het oor iets nie, moenie daarmee voortgaan nie! Dikwels sal God jou net vrede gee om jou te laat weet of jy binne of buite Sy wil optree.Hoe werk ‘n mens volgens die vredereël? “Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles… En God se vrede, wat meer is as wat ‘n mens dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou omdat julle aan Christus Jesus verbonde is.” (Filippense 4:6-7 NLV).

Let op die woorde: “Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid…” Gebed dra die probleem van jou na Jesus oor. “Julle het ‘n gevaarlike vyand, die duiwel… As hy julle aanval, moet julle met julle geloof in die Here terugveg.” (1 Petrus 5:7-9 DB).

Moenie die duiwel ‘n paar dae kans gee om met jou te sukkel nie. Hoe langer jy wag om jou teen hom te verset, hoe sterker is sy houvas op jou. Die oomblik wat jy begin bekommerd raak, moet jy stop en vra: “Wat probeer die vyand doen?” “Moenie die duiwel vatkans gee nie.” (Efesiërs 4:27 NV). Ken jou vyand, en jaag hom weg elke keer wat hy jou aanval deur vir hom te sê wat Jesus in die woestyn vir hom gesê het: “Daar staan in die Skrif geskryf…” (Matteus 4:4 NLV). Toe Jesus dit die derde keer vir hom sê, lees ons: “… die duiwel [het] die aftog geblaas. En daar het engele na Hom toe gekom en Hom versorg.” (11 NLV). Hier is die eintlike vraag: Hoe goed ken jy God se Woord?

Bron : Radiokansel

Scroll to Top