RKOm alleen te wees is nie altyd ‘n
slegte ding nie. Daar is inderdaad tye wanneer alleenwees absoluut noodsaaklik
is sodat jy van God kan
hoor. Die Bybel wys daarop dat Jesus (a) “Hom altyd weer in eensame plekke
afgesonder (het) om daar te bid,” (Luk. 5:16, NAV); (b) “met ‘n skuit
daarvandaan weggegaan (het) na ‘n stil plek om alleen te wees,” (Matt.
14:13, NAV); (c) “alleen na die berg toe gegaan (het) om te bid. Toe dit
aand word, was Hy daar alleen,” (Matt. 14:23, NAV); (d) “Toe hulle
alleen was, het die mense wat saam met die twaalf by Hom was, Hom oor die
gelykenisse uitgevra,” (Mark. 4:10, NAV). In die Ou Testament: “Jakob
het alleen daar agtergebly, en ‘n man het tot dagbreek met hom gestoei,”
(Gen. 32:24, NAV).

Jou grootste geestelike oorwinnings kom vanuit die gevegte
waarin God jou geroep het om alleen te veg. Meestal stippel Hy sy planne vir
jou lewe duidelik uit wanneer daar niemand om jou is nie. Dit is omdat Hy wil
hê dat jy meer deur Hom beïnvloed moet word as deur ander mense! Wanneer God
jou voorberei op ‘n spesiale taak, gaan daar van jou verwag word om tyd weg van
ander se geselskap deur te bring. In Eksodus het God gesê: “laat Moses
alleen nader kom, die volk mag nie saam met hom opklim nie,” (Eks. 24:2,
OAV). Toe Elia die aand alleen in die grot deurgebring het, het God vir hom
gesê: “Kom uit, en gaan staan op die berg voor My, die Here, Ek wil
verbygaan,” (1 Kon. 19:11, NAV). Daniel het “alleen agtergebly . (en)
hierdie indrukwekkende visioen (ge)sien,” (Dan. 10:8, NAV) en Jeremia het
geskryf: “U het my in besit geneem en ek moes alleen sit.

“Leer om die verskil tussen eensaamheid en alleen
wees te verstaan. Beskou dit as ‘n eer wanneer God jou eenkant toe neem, leer
soveel as moontlik en beweeg op na die volgende vlak.

© 2007 Radiokansel. www.radiokansel.co.za

Scroll to Top