RKKan God jou vertrou met geld? Het jy die moed om Hom in die publiek te bedank vir dit wat Hy vir jou gegee het? Het jy al ooit opgelet dat sommige van ons Hom prys wanneer ons min het, maar skielik “bekommerd raak oor ons beeld” sodra dit goed begin gaan? Ons roep God wanneer ons in die moeilikheid is, maar wanneer ons terug op ons voete is, hou ons op ons seëninge te tel en begin ons ons geld tel. Wat het gebeur? Ons het so selfstandig geword dat ons huiwerig is om Jesus se naam te noem wanneer ons oor ons seëninge praat! Israel se finansiële geheueverlies was niks nuuts nie – dit gebeur wanneer mens begin glo “my krag en my sterk hande het vir my hierdie rykdom verwerf,” (Deut. 8:17, NAV).

Moet nooit so verblind word deur sukses dat jy vergeet Wie die bron van alles is of so gefokus raak op jou seëninge dat jy vergeet om die Een te bedank wat jou geseën het nie. God het vir die Israeliete gesê: “Sorg dat jy nie die Here jou God vergeet nie. As jy nie gehoorsaam is nie, kan dit gebeur dat jy genoeg eet en mooi huise bou en rustig woon, dat jou grootvee en jou kleinvee baie word, dat jou silwer en goud vermeerder en jou besittings al hoe meer word, en dat jy dan hoogmoedig word en die Here jou God vergeet wat jou uit slawerny bevry het,” (Deut. 8:11-14, NAV). God veroordeel nie sukses nie. Hy veroordeel arrogansie! Wanneer jy min besit het en dan skielik “DieBeloofdeLand” binnegaan, is dit maklik om te vergeet waar jy vandaan kom. ‘n Paar fynproewerdisse, ‘n snyerspak en ‘n huis in “die regte woongebied” kan veroorsaak dat jy gister se vodde vergeet. God moes sy volk voortdurend daaraan herinner om nie sy guns mis te kyk nie. Dieselfde is ook op ons van toepassing. “Maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dit is Hy wat jou die krag gee om die rykdom te verwerf. As jy ooit die Here jou God vergeet en ander gode aanhang en hulle dien en vereer, verklaar ek vandag dat jy beslis tot niet sal gaan . soos die nasies vir wie die Here laat omkom het,” (Deut. 8:18-20, NAV).

Onthou: Alles wat jy besit, het God vir jou gegee!

© Kopiereg 2007 Radiokansel www.radiokansel.co.za

Scroll to Top