leier

leierWat verg dit om die samelewing meer produktief én meer menslik te maak? Peter Drucker, topverkoper-outeur en bestuurskonsultant, is bekend as die vader van moderne bestuur. Sy motivering vir alles wat hy professioneel gedoen het, was om ’n bydrae te lewer tot die samelewing.

Bob Buford verwoord sy gesprekke met hierdie leermeester in Die impak van ’n leier en kyk na temas soos: buitengewoon gewoon, sukses tot sin-volheid, doelgerigte innovering, die God-vraag en red die samelewing. Bob wys ook hoe hy en Peter saam ontdek het watter berge versit kan word wan-neer mense ’n gesamentlike visie het.

Die webtuiste www.DRUCKERandME.com is ge-skep as ’n hulpbron om by te dra tot die ervaring van Die impak van ’n leier. ( Lees meer )

Scroll to Top