Dankbaar Vir Jesus

eyesurgery

eyesurgeryJohn se sig het vinnig agteruit begin gaan. Sy huisdokter het hom na die enigste oogspesialis verwys wat hom dalk deur ’n peperduur operasie sou kon help. Dit was John se enigste hoop.

Nadat John al sy spaargeld gaan trek het, het hy die spesialis gaan spreek. Hy was bereid om al sy besittings prys te gee om sy oë te kon behou. Die spesialis het John deeglik ondersoek en tot die gevolgtrekking gekom dat die duur operasie dringend uitgevoer sou moes word om te red wat te redde is. Die dokter se normale fooi vir die operasie was egter ses maal meer as al John se spaargeld.

“Nou ja,” het John teleurgesteld gesug. “Ek sal dan maar vrede moet maak dat ek my sig gaan verloor. Ek sal nooit hierdie bedrag geld bymekaarmaak kan nie.” Die spesialis het na hom gekyk en geantwoord: “Daar is net een manier om hierdie probleem te oorkom. Jy kan nie die volle rekening betaal nie en ek kan nie vir so ’n skamele fooi wat jy my kan betaal, werk nie. Ek sal die operasie dus vir jou gratis doen.”

Kom vir ’n oomblik saam met my terug in tyd. Kan jy die geritsel van die blare hoor waar Adam en Eva in die Tuin van Eden vir God wegkruip? Hulle ongehoorsaamheid aan Hom het die intieme verhouding met Hom verbreek en nou sit hulle en wegkruip. Bang op wat sou volg. Bang om in God se teenwoordigheid te verskyn. Sonde het meteens deel van ’n sondevrye wêreld geword. Die opoffering om hierdie misdaad te herstel was duur. So duur dat nie een van Adam en Eva dit sou oorleef nie. Bloed moes vloei. ’n Lewe moes opgeoffer word.

Flits vorentoe in tyd saam met my na die heuwel op Golgota. Sien jy die Man op die middelste van die drie kruise? Sien jy die bloeddruppel wat oor sy wang vloei voordat hy hard uitroep: “Eli Eli lama sabachthani!” Hiermee blaas Hy sy laaste asem uit. ’n Man sonder sonde wat die wêreld se sonde op Hom geneem het.

God het soos die dokter geweet dat die herstelprys vir die mensdom te duur was. Ons sou die prys soos John nie kon bekostig nie. Hy het daarom die grootste opoffering denkbaar aan ons elkeen gegee. In Johannes 3:16 lees ons daarvan: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” Ook in Romeine 8:32 staan geskryf: “Hy (God) het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?” 

God het sy enigste Seun vir ons opgeoffer in die hoop dat ons die kans kan aangryp om ’n verhouding met Hom te bou.

Benescke Janse van Rensburg

Bron : Vers ‘n dag

Scroll to Top