dining1307

Daar is n kostelike staaltjie van ‘n gesin wat die predikant vir ete oorgenooi het. Aan tafel het die ma haar vyfjarige dogter gevra om die tafelgebed te doen. Die kind het nie geweet wat om te sê nie, waarop die ma voorgestel het, ‘Sê wat jy gehoor het ek sê.’ Die kind het toe gebid, ‘Liewe Here, wat het my besiel om die predikant vir ete te nooi?’ Ja, gasvryheid verg harde werk en opoffering. Boonop moet dit gedoen word ‘sonder om te kla’, want jy verteenwoordig die Here.

Ons moet gasvryheid en broederlike liefde aan onbekendes, vreemdelinge, die armes en alle ander mense betoon. Hoeveel van diesulkes het jy al oorgenooi? Iemand wat ‘n opname oor gemeentes gedoen het, het vertel, ‘Ek is net een maal, in al die ongeveer 200 kerke wat ek besoek het, deur enigiemand anders as die ‘amptelike begroeter’ aangespreek – en hierdie persoon wou my net laat verstaan het dat ek op sy plek sit!’

Dis makliker om gasvry te wees teenoor mense wat jy ken, maar Jesus het gesê, ‘…As julle net die liefhet wat vir julle liefhet…wat besonders doen julle dan…’ (Matteus 5:46- 47). Jy kan natuurlik verskonings uitdink – jy is besig, wil nie betrokke raak nie, voel ongemaklik by vreemdelinge. God sê egter dat jy Hom verteenwoordig. Dit beteken dat jy jou eiebelang opsy moet skuif, jou tyd en geld moet gee aan vreemdes, mense wat jy miskien nie eens van hou nie. Jy moet hierdie mense sien soos God hulle sien. Dis gasvryheid!

Bron : Radiokansel

Scroll to Top