502504642 295x166

502504642 295x166Kliek hier vir die video weergawe

Dis treffend dat die koms van Jesus aangekondig is met beloftes van vrede. Sy geboorte sou die mensdom inlei in vrede in, en volgens Jesaja sou Hy selfs die Vredevors genoem word. Die profeet maak melding van ‘n ‘vrede sonder einde’ onder Sy heerskappy.

Wanneer Jesus sy dissipels voorberei op Sy terugkeer na die Vader toe, gee Hy Sy vrede vir hulle. Hy sê ook dat Hy die wêreld oorwin het, en ons daarom kan moed hou! (Joh 16:33)

Jesus se belofte van vrede is baie meer as kalmte, of rustigheid. Vrede het min te make met die afwesigheid van konflik.

Jou hart is n troon en jy kies wie daarop sit. As God daarop sit, sal die effek van Sy heerskappy, vrede in jou lewe wees. Indien enige ander god, gees, invloed of wie ookal daaarop sit, sal die vrug daarvan vrees wees. Vrees sluit straf in, en verdryf volmaakte liefde. (1 Joh 4:18) Straf kan verwys na oordeel, maar straf is ook alles wat teen my werk, wat my benadeel, wat my beroof, wat my isoleer, verwerp, seermaak ensomeer. Vrees maak n deur oop vir verwoesting in my lewe!

Jesus belowe aan ons Sy vrede sodat Sy heerskappy kan vestig in ons lewens! Ek kom agter dat mense wat nie vrede het nie, sukkel om te ontvang wat Vader vir hulle wil gee. Hulle ontvang nie genesing, voorsiening of antwoorde nie. Vrees isoleer jou selfs in die gees. As vrees straf insluit en volmaakte liefde uitsluit, is daar geen vertroue nie. Dis die plek waar die verhouding skade ly en veroordeling insluip.

Ontvang eers vrede, dan die res! In Lukas 10:5-9 leer Jesus Sy dissipels om eers vrede te bedien, voor hulle genesing bedien! Wanneer vrede heers, kan mense God se genade en guns ook ontvang. Indien iemand nie die vrede wil ontvang nie, kan hy ook nie genesing ontvang nie. Jesus leer ook dat ‘die Koninkryk naby julle gekom het’ wanneer mense dan wel bedien kon word. (v9) Vrede is ‘n teken dat die Koninkryk naby ons lewens gekom het. Sy Koninkryk word gekenmerk aan vrede sonder einde! (Jes 9:6-7)

Vrede behou, vrees verloor. In Markus 5:34 erken Jesus die geloof van die vrou wat aan bloedvloeing gely het. Hy gee haar egter opdrag om in vrede in te gaan, en genees te wees. Die skrif dui hier nie net op ‘n manier van groet nie (gaan in vrede!), maar eerder ‘gaan in vrede in’ asof dit ‘n plek of dimensie is. Dit bleik dus eerder raad te wees. Vrede in jou lewe bring jou op n plek waar jy God se wonderkrag kan ontvang en behou. Talle gelowiges het in die verlede wonderwerke beleef, maar dit later ‘verloor’. God het iets vir hulle gedoen, maar dit was nie blywend nie. Ek dink in sommige gevalle kon hierdie waarheid die uitkoms verander het. Vrede in jou lewe behou wat God vir jou doen! Bly in vrede, en bly in Hom!

Vrede die platvorm vir groei in ons lewens.Handelinge 9:31 ‘En die gemeentes deur die hele Judéa en Galiléa en Samaría het vrede gehad; en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder.’ Wanneer ons ons vrede verloor, beweeg ons uit n plek van groei. Kinders wat in vrees leef, se emosionele ontwikkeling word belemmer. Huwelike sonder vrede ly skade. Ondernemings en organisasies wat nie vrede beleef nie, beleef agteruitgang. Dieselfde is waar van jou lewe. Vrede is jou basis vir groei.

Wanneer vrede gaan, kom allerhande boosheid in. Romeine 3:11-17 beskryf ‘n lewe wat nie ‘die weg van vrede ken nie’. Onvrede is ‘n oop deur wat jou lewe kwesbaar laat. Dis eenvoudig om te verstaan; wanneer ons vrees beleef, omdat daar nie vrede is nie, is ons aangewese op ons eie vermoeëns, ons eie krag en antwoorde, en probeer ons onself verdedig. Geloof en vrees gaan nie saam nie, maar geloof floreer in vrede!

Oorwinning oor die vyand kom deur die God van vrede! Rom 16:20 En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle! Amen. Ons regverdig soms ons onvrede en onsteltenis omdat ons die vyand se werk kan identifiseer in ons uitdagings. Wanneer ons ontdek dat die pyn of verlies of watter skade ookal, is die werk van Satan, moet ons juis sorg dat ons nie ons vrede verloor nie. Die God van vrede fel die oorwinning!

Sonder vrede beleef ons chaos. God is ‘n God van vrede, nie wanorde nie. Wanorde bedreig dus ons vrede, en God kies om in vrede te heers. Sien 1 Kor 14:33

Vrede bewaar ons harte en sinne. Vrede is dus goed vir ons gemoed en nugter denke (ons sinne). Nugterheid van verstand kan ons help om in wysheid te wandel, maar onvrede sal ons blootstel. Sien Fil 4:7

Hoe kan ons vrede he?

Joh 16:33 Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede (perfect peace and confidence (Amp) ) kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin. (take courage; be confident, certain, undaunted)! For I have overcome the world. (I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you (Amp) )

Jesus het die wêreld oorwin. Hy het die wêreld se vermoeë om ons skade te berokken, oorwin met Sy eie lewe. Wat gelyk het na ‘n geweldige verlies, in wêreldse terme, was die grootste oorwinning in die geskiedenis van die mensdom! Hy bied dus vir my en jou dieselfde geleentheid – ‘n lewe wat gefokus is op geestelike realiteit, bewus is van die ewigheid, en reeds afstand gedoen het van aardse dinge. Iemand wat met die ewigheid is sy hart leef en aardse rykdom en aansien afgelê het, kan nie veel skade ly op aarde nie. Daar kan pyn en hartseer wees, maar daars ewige hoop in God.

Jesus sê ook “hou goeie moed!”. Dit beteken onder andere, moenie vrees nie! – woorde wat Jesus meermale herhaal het. Joh 14:27 (Amp) Do not let your hearts be troubled, neither let them be afraid. [Stop allowing yourselves to be agitated and disturbed; and do not permit yourselves to be fearful and intimidated and cowardly and unsettled.] Om ‘goeie moed te hou’ beteken nie net om vol moed te wees nie, maar ook om seker te maak dat vrees geen plek kry in my hart nie. Ons moet ons harte bewaar, of dit kan ons baie kos! (Spr 4:23) Ons besluit dus self wat ons toelaat in ons harte, en vrees sal altyd skade veroorsaak. 2Tim 1:7 Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

Ek glo dat 2015 ‘n jaar is waarin God sy genade en guns oor jou lewe wil bekend maak! Sy vrede is jou deel, en die vyand sal alles doen om jou vrede te steel, sodat jy alles verloor wat God aan jou gegee het.

Ek bid Sy vrede oor jou en jou gesin! Mag julle voorsiening, genesing, antwoorde en wonderlike belewenisse met God ontvang!

Lewende Woord Groete!

Neville Goodchild

Scroll to Top