Die Outoriteit Van Die Gelowige (1)

victory

Drikus* het vyf jaar gelede sy lewe oorgegee aan Jesus Christus en Hom aangeneem as sy Saligmaker. Hy aanbid getrou in n gemeente en lees gereeld sy Bybel. Drikus* kry egter in verskeie areas van sy lewe nie oorwinning oor verkeerde gewoontes nie. Hy voel hy faal homself en die Here, en verloor telkens sy vrymoedigheid. Elke keer wat hy verkeerde besluite neem voel hy skuldig en onwaardig. Hy vertel dat alhoewel hy lief is vir die Here, hy nie noodwendig voel hy is in oorwinning nie. Hy het al gebid oor sake, maar niks het gebeur nie. Hy het ook al vir ander gebid, maar hy kan nie onthou dat enige iets verander het nie.

Baie gelowiges kan met Drikus* se storie assosieer. Gelowiges begeer om klaar te maak met hul sondige leefstyl, maar weet nie hoe nie. Hulle begeer om verandering te sien, en om hul geliefdes ook te sien verander, maar weet nie hoe om daarby uit te kom nie. Meeste van als smag hulle na die Nuwe Lewe wat die Woord belowe, maar leef in die skaduwees wat hul geloofswandel betref. (Rom 6:4)

In 2015 spreek ons verskeie kwessies aan wat gelowiges weghou van ‘n lewe van oorwinning! Lewende Woord Bloemfontein glo dat elke huis in oorwinnig kan wees, en gaan gesinne en individue daarheen lei in 2015.

Minderwaardigheid en skuldgevoel is seker van die vyand se suksesvolste wapens waneer dit kom by die outoriteit van die gelowige. Die blote tema voel ongemaklik om te bespreek indien daar nie vrymoedigheid teenoor God is nie. Alhoewel dit onbenullig klink, bly dit een van die grootste struikelblokke vir duisende Christene. My sondebewustheid oorweldig my oortuigings en diskwalifieer my uit God se teenwoordigheid – so klink die leun.

Die vyand gebruik jou bewustheid van jou sonde en onvermoeë om by jou voornemens te hou, as ‘n wig tussen jou en jou oorwinning, wat uit die aard van die saak in Christus se oorwinning gesetel is. Hoe meer jy fokus en kennis neem van jou onvermoeë, hoe minder vrymoedigheid het jy om voor God te verskyn in gebed en aanbidding, en hoe minder kan jy assosieer met Sy oorwinning.

‘En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is; en ons sal ons harte voor Hom gerusstel, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en Hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God;’ 1Jn 3:19-21

Die gelowige se outoriteit en oorwinning is egter nie gesetel in sy eie vermoee om reg te leef nie. Dis geskoei op Christus se vermoeë en Sy perfekte offer wat reeds aanvaar is. Die outoriteit en oorwinning van die gelowige lê in die ontdekking van sy posisie in Christus. Ons assosiasie met Sy oorwinning en met die persoon van God, wat sterk uitgedruk word in Efesiers 1:5 deurdat Paulus verwys na ons aanneming as seuns, wat God beplan het voor die grondlegging van die skepping, bring ons in oorwinning.

Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.

1Kor15:57

Vir baie gelowiges is oorwinning iets wat hulle moet regkry deur harder te probeer. So ‘n oortuiging sal net telleurstelling en nog selfpogings tot gevolg he. Dit kan nooit in oorwinning omskep word nie!

Hierdie misverstand is dan ook ‘n rede vir baie Christene se oneffektiewe geloofswandel! Omdat my oortuigings misplaas is, en ek net mislukking beleef, hou ek op om te probeer, en aanvaar ek die leun: geloof werk net vir hulle wat dit wel regkry om reg te leef.

Solank jy glo dat jou oorwinning en outoriteit as gelowige gekoppel is aan jou sondeloosheid, kan jy nie in oorwinning leef nie. Jy sal sondebewus leef en onvrymoedig teenoor God wees. Die ontdekking van ons insluiting in Christus se oorwinningstog posisioneer ons vir oorwinning en effektiewe geloof, wat lewensverandering tot gevolg het!

Werp dan julle vrymoedigheid, wat ‘n groot beloning het, nie weg nie.

Heb 10:35

Lees ook Efe 1:20, Efe 2:6, Rom 3:24, Rom 6:1-12.

Drikus* is nie ‘n persoon nie, maar ‘n voorbeeld vir assosiasie.

Neville Goodchild – Lewende Woord Bloemfontein

Scroll to Top