Genesis 31:7b

‘Maar God het hom nie toegelaat om my skade aan te doen nie.’

– God, in Sy krag en wysheid, is in beheer van alles.
– Sy hand van beskerming en hoop, bedek jou lewe.
– Hy sal nie toelaat dat ander se planne vir jou vernietiging, slaag nie.
– Hy is jou Skild van beskerming en jou hoop op ‘n blink toekoms.

Gebed: Vader, dankie dat U my soos ‘n Skild omring. U teenwoordigheid is met my en gaan voor my uit, gaan bo en onder my, agter en weerskante van my; ek sal dus nie bevrees wees nie. Amen.

Scroll to Top