• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

clock_copy_copyJesus het die storie vertel van 'n boer wat stukwerkers gehuur het: sommiges 6-uur die oggend, sommiges 9-uur, sommiges eers 3-uur die middag en ander 5-uur, net voor staaktyd. Verrassend genoeg is almal dieselfde loon betaal. Toe die klagtes begin vlieg, het die boer gesê: "Ek het dit goedgevind om vir die een wat laaste begin het, dieselfde te gee as vir jou."

Jy mag dalk reken: "'Niemand betaal 'n volle dagloon vir een uur se werk nie." Maar God doen dit wel! Bekering op 'n sterfbed en lewenslange geloof lei beide deur dieselfde hemelpoort. Hulle word weliswaar nie gelyk beloon nie, maar hulle word gered deur dieselfde genade. Dit voel nie regverdig nie. Die werkers in Jesus se storie het ook gekla. "Is dit dan teen die wet om met my geld te maak soos ek goeddink?" (Matteus 20:15 NLV), het die boer gevra. Die misdadiger aan die kruis bewys dat God jou gebed sal antwoord, al vra jy vir genade met jou laaste asem. Die Verlore Seun het "al sy geld verkwis" (Lukas 15:13 NLV). Verbeel jou hierdie seun wat sy vader se goedheid minag en sy geld uitspattig vermors. Maar hy het teruggekom. "En toe hy nog ver was, het sy pa hom gesien aankom. Oorweldig met liefde en deernis het hy na sy seun toe gehardloop, hom omhels en gesoen" (Lukas 15:20 NLV). Die vader het sy seun se plek gereed gehou. En God bewaar joune ook. Genade ter elfde uur beteken dat as jy hierdie woorde lees, en iets daaromtrent doen, dit nie te laat is nie.

Bron: Radiokansel