nuwe-wyn

Ons het verlede keer begin gesels oor wat Paulus daar in die brief aan die Kolossense skryf oof die lewe van Christus wat “in ons is”.

Dit is geweldig belangrik vir ons in die moderne Kerk van Jesus om raak te sien hoe Paulus in hierdie brief hier in Kolossense dwaling hanteer.

Die hart van alle dwaling, liewe vriend, is dat ons nie werklik Jesus Christus, wie Hy is en wat Hy werklik gedoen het en nog steeds vir ons wil doen, raaksien en in berekening bring nie.

Alles gaan oor Hom.

Daarom...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe - Deel 74

Ons is besig om te gesels ook dit wat die Bybel beskryf as “die lewe van Christus in my”.

“Elke jaar wat jy groei en meer volwasse word, sal jy ontdek dat Ek al hoe groter word in jou ...” was die woorde van Aslan, die leeu en simbool van Christus, aan Lucian in die film, Prince Caspian.

Wat ’n uitstekende beskrywing is dit nie van wat Bybelse geestelike groei na volwassenheid werklik is nie!

Kom ons blaai na Kol. 1 waar ek graag die vryheid wil neem om verse 15-20 vanuit ’n ander...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe - Deel 73

Om werklik effektief deur Jesus gebruik te word, moet daar eers iets in jou gebeur. Jou eie-ek, daardie trotse, onafhanklike self hierbinne elkeen van ons, wat dink dat hy/sy niks en niemand nodig het nie, moet eers die knie buig, oorgee, ja, doodgaan.

Voor die Here jou en my kan gebruik om ander te bedien en ander se lewens positief te beinvloed, moet ons eers self getransformeer word van hierdie trotse, onafhanklike mense na mense wat in God se spieël van waarheid ontdek het dat hulle...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 72

Ons lees op baie plekke in die Skrif dat die oomblik toe God se Gees ons wederbaar het en ons gees kom nuut en lewend gemaak het deur die lewe van Jesus aan ons te bedien, daar hierdie merkwaardige gebeure plaasgevind het.

Ons wat “sondaars” was, met ander woorde, totaal onder die beheer van ons sondige ou natuur, het totaal verander. Ons is nie meer “sondaars” nie. Ons is nie meer dood nie. Ons staan nie meer totaal magteloos teenoor die beheer van ons ou sondige natuur, waarmee ons en elke...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 71