• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

2011-09-27 200236Kaleb het aan Moses gesê, '...''Laat ons optrek en die land gaan oorneem. Ons is daartoe in staat..." Die ander mans...het egter gesê: "...Hulle is reuse. Ons het vir hulle soos sprinkane gelyk...''' (Numeri 13:30-33 NLV). Twee gesindhede spreek uit die verhaal:

1) Twyfel. Tien van die twaalf verspieders het teruggekom en gesê dat dit onmoontlik is. Die meerderheid is egter nie noodwendig reg nie. As God iets aan jou belowe, is dit joune, al is jy ook in die minderheid.

Die verslag van die meerderheid van die verspieders het die volk van God doodbang gemaak; hulle het geheueverlies ontwikkel; hulle het die laaste veertig jaar van Sy bonatuurlike versorging vergeet. Hulle het so bang geword, dat hulle na Egipte terugverlang het '...dat jy ons uit die vrugbare land weggevat het om in die woestyn dood te gaan...' (Numeri 16:13 NLV). Ongelooflik! Egipte was vir die Israeliete 'n land van slawerny, nie melk en heuning nie! Hulle probleem was dat hulle omstandighede vir hulle swaarder geweeg het as die beloftes van God. As jy dit toelaat, verdroog jy geestelik, jy begin mor en sê dinge soos, 'God het miskien in die verlede wonders laat gebeur, maar nie nou meer nie.' As straf op hulle ongeloof het nie een van hulle, behalwe Josua en Kaleb, die Beloofde Land ingegaan nie.

2) Geloof. God het gesê, 'My dienaar Kaleb het egter 'n ander gesindheid teenoor My gewys. Hy het by My bly staan. Ek sal hom in die land laat kom wat hy gaan verken het. Sy nageslag sal die land besit.' (Numeri 14:24 NLV). Wat is jou gesindheid?

Bron : Radiokansel