• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

ImageMoenie te gou nee vir die regte antwoord vat nie. Moenie te gou wegstap van ‘n gebed wat jy gebid het nie. Kom leer by Hanna, daardie fenomenale vrou van 1 Samuel 1 wat nie met ‘nee’ tevrede was nie. Sy was een van die vroue van Elkana en, anders as Peninna, was sy kinderloos. Almal het met haar gespot. Toe het Hanna in Silo, by die heiligdom van die Here, begin bid vir ‘n kind. So ernstig was sy dat selfs die hoëpriester gemeen het sy is dalk dronk. Maar sy was maar net vol van die Here se krag. Toe verhoor God haar gebed teen alle menslike verwagtings in. Wat ‘n geloofsheldin!

Volg Hanna se voorbeeld na. Waag dit in gebed by God. Moenie te gou dink dat Hy nee gesê het as jy Hom ernstig gesmeek het vir ‘n bepaalde saak nie. Soek aanhoudend na sy wil. Klop aan die hemelse deure. Volhard in gebed. Die hemele sal onverwags bo-oor jou oopgaan. Die Here sal op op verrassende maniere ingryp. Hy sal jou gebede verhoor en sy vrede aan jou gee. Waag dit om aan te hou klop totdat Hy jou in genade aansien.

Stephan Joubert (www.ekerk.co.za)