• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

die eindeDit is net menslik om nuuskierig te wees oor die eindtyd. Daar is ook gereeld sprake van baie dinge wat mense laat asem ophou. Maar wat sê die Bybel, die Woord van ons ewige en troue God, oor die einde van alle dinge?
In Die einde fokus Jan du Rand deeglik op die onderwerpe waaroor almal praat, soos:
die tekens van die eindtyd
die wederkoms van Jesus Christus
die opwekking van die dooies
die finale oordeel

Talle onderwerpe wat te doen het met die lewe vóór die dood word ook aangeroer, soos: die es¬kato-logiese plek en rol van moderne Israel, en die drin¬gende vraag na die regverdigheid van God wanneer soveel “onverklaarbare” waaroms elke dag om ons plaasvind. Die boek sluit af met ’n omvat¬tende onder-werpregister vir maklike naslaan.
Die einde is ’n Bybel¬gefundeerde, gebalan¬seerde kyk op God se toe¬koms vir sy kinders sodat gelowi-ges nou reeds, vóór die dood, sinvol kan leef. (Lees meer)