• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

kruis1002Frank Silecchia, 'n vrywilliger, het na die aanval op die World Trade Center (11 September 2001), gehelp om na oorlewendes in die puin te soek. Hy het wél 47 liggame gekry, maar geen oorlewendes nie. Hy het ook iets ánders gevind: 'n ses meter (20 voet) hoë kruis van staalbalke regop in die puin. Die staalbalke, van verskillende geboue, is deur die geweld in mekaar vasgestamp en vas gesmelt. Midde in hierdie absolute verwoesting en chaos was daar 'n kruis!

Wanneer ons iemand aan die dood afgee, of 'n finansiële ramp ons tref, wonder ons dikwels 'Waar is God dan? Gee Hy ooit om?' Ons kan enigiets denkbaar verdra, solank ons net weet dat Hy by ons is.

God het in die brandende besembos aan Moses gesê wie Hy is, 'Ek is...' (Eksodus 3:14 NLV). Dít is steeds so. Hy is nog steeds dieselfde teenswoordige tyd 'Ek is' God. Jesus het gesê, '...nog voordat Abraham bestaan het, was Ek al wat Ek is.' (Johannes 8:58 NLV). God het nie hulpmiddels nodig om die toekoms te voorspel, óf die verlede te sien nie. Hy 'bly steeds dieselfde - gister, vandag en vir altyd' (Hebreërs 13:8 NLV). Hy is steeds daar in die leeukuil, in die brandende oond, by troues, begrafnisse, gebroke gesinne, in hospitaal kamers, by bankrot sakeondernemings en in tronkselle. Hy sê steeds 'Ek is - altyd by jou'. Luister: '"Want die berge kan padgee en die heuwels verdwyn. Maar my liefde vir jou sal nooit verander nie..." sê die Here wat jou liefhet.' (Jesaja 54:10 NLV). Let op. Hy ís dáár by jou. Hy wás nog die hele tyd dáár!

Bron : Radiokansel