• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424
textile2105In die vorige eeu het ekslusiewe Duitse tekstielwewerye spesiale kamers gehad waarin die wêreld se beste kant gespin is. Elke kamer was donker, behalwe vir die lig wat deur 'n klein venstertjie op die wewer se werk geskyn het. Die rede daarvoor? Die kant is mooier wanneer die wewer in die donker is en sy werk in die lig. Net so word God se krag ten toon gestel in ons donkerste oomblikke, soos toe Gideon gevra het: "as die Here wel by ons is, waarom gebeur al hierdie dinge met ons" (Rigters 6:13 NLV). Wanneer dinge nie vir jou sin maak nie, onthou God se belofte: "Ek gee vir jou skatte wat weggesteek is in die donker, rykdomme opgesluit in geheime plekke. Ek doen dit sodat jy kan erken dat ek die Here is, die God van Israel, wat jou by die naam roep" (Jesaja 45:3 NLV).

Dis maklik om getrou te wees wanneer dit goed gaan, maar "snags diens doen in die huis van die Here" (Psalm 134:1 NLV) verg volharding. Toe die Israeliete hul grootste uitdaging in die gesig gestaar het by die Rooi See, vertel die Bybel: "Die Here het die water teruggedryf met 'n sterk oostewind wat deur die nag gewaai het" (Eksodus 14:21 NLV). Hou moed, God werk al kan jy Hom nie altyd sien werk nie.

Jesus het gesê: "Wat Ek vir julle vetroulik sê, vertel dit vir almal. En wat in julle ore gefluister word, basuin dit oor die dakke uit" (Matteus 10: 27 NLV). Dis wanneer dit donker is dat God dinge aan jou openbaar wat jou sal versterk en ander sal bemoedig.

Bron : Radiokansel