• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424
bad-day3004Dominee / Pastoor, jy besef dat jy regtig 'n nare dag beleef as jy uiteindelik die naam van die persoon, wat jy belowe het om in die hospital te besoek, onthou - wanneer jy sy naam in 'n doodsberig sien; jy lei die Bybelstudie en kan nie die boek Obadja kry nie; die jongmense gebruik staalwol-sponse om motors te was by die jeugaksie; jy noem 'n bruidegom op die bruid se vorige kêrel se naam; jy gebruik dieselfde preek twee Sondae na mekaar, en niemand kom dit agter nie; die kerk besluit om jou vrye dag na Sondag te verander.

Grappies op 'n stokkie; indien God aan jou leier vermoëns gegee het, moet jy onthou wát leiers onderskei. Eerstens, hulle is fasiliteerders. Hulle besef dat niemand ooit hulle volle potensiaal kan bereik nie totdat hulle doen wat hulle veronderstel is om te doen. En die manier om jou roeping uit te leef, is om ander te help om húlle roeping te vind en te vervul. Tweedens, hulle is bedagsaam. Hulle praat nie, en tree nie neerbuigend op nie. Hulle het nie 'n ander stel maniere vir belangrike en onbelangrike mense nie. Almal is vir hulle belangrik omdat almal Godgegewe potensiaal het; leiers streef net daarna om dit na vore te bring. Derdens, hulle is beslis. As leier word jy om twee redes onthou: die probleme wat jy geskep het en dié wat jy opgelos het. Ja, jy gaan foute maak, daarom moet jy nederigheid leer, streef na persoonlike groei, krag by God kry, en hopelik volgende keer beter vaar.

Bron: Radiokansel