• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424
oil2004Die Bybel vertel van die vrou wat 'n fles vol duur aromatiese olie op Jesus se kop uitgegooi het. Toe die dissipels dit sien, het hulle daaroor opgewerk geraak... Jesus het dit agtergekom en vra hulle toe: 'Waarom maak julle dit so moeilik vir hierdie vrou. Sy het immers 'n weldaad aan My gedoen'" (Matteus 26:7-10 NLV).

Leer by Jesus! Laat toe dat mense jou seën met dieselfde olie van diens waarmee jy hulle seën, anders sal jy uitbrand. Sonder om onsself te vergryp, moet ons wel die nodige doen om ons verlore energie aan te vul en ons vermoeide gees weer te verkwik, anders kan ons nie ons hoogste potensiaal bereik nie.

Mense sal jou behandel soos wat jy jouself behandel. Begin dus deur jouself beter te behandel!

Hoe kan jy die opdrag - om jou naaste lief te hê soos jouself - gehoorsaam as jy nie 'n benul het hoe om jouself te versorg nie? Te gereeld bou ons 'n geheime weersin op teen al die verantwoordelikhede en behoeftes waarmee ons daagliks gekonfronteer word - terwyl niemand oënskoulik die tyd neem om iets terug te gee nie. Terwyl die wêreld waarin jy leef eindelose onttrekkings maak, word jy as't ware gedwing om te deponeer, anders laat dit jou met onvoldoende fondse. En op 'n dag begin al die tjeks hop: moreel, emosioneel, seksueel en geestelik. Wie, anders as jyself, gaan iets aan jou teruggee? Jou woord vir vandag is dus - "Laat toe dat die olie wat jy op ander uitgiet, ook op jou uitgegiet word!"

Bron: Radiokansel