• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424
egg0904Die nege-jarige Philip het Downes sindroom gehad. Die kinders by die Sondagskool het hom gespot omdat hy "anders" was. Die Sondag voor Paasfees het die onderwyser vir elke kind 'n plastiekeier gegee en hulle gevra om tekens van nuwe lewe te soek, soos saadjies en blare, en dit dan binne-in die eier te sit. Hulle sou die eiers die volgende Sondag oopmaak en die inhoud daarvan bespreek. Toe die kinders weer bymekaarkom, het hulle blomme, skoenlappers en klippies uitgehaal. Maar Philip se eier was leeg. Een kind het gemompel: "Hy het dit nie reg gedoen nie!" Maar toe sê Philip vir die onderwyser: "Ek hét dit reg gedoen. Die eier is leeg want die graf is leeg. Dit is hoekom ons nuwe lewe kan hê." Die klas was verstom - en daarna was Philip deel van die groep.

Philip se gesin het geweet dat sy tydjie op aarde kort sou wees - sy liggaam was te swak en sy probleme te veel. Hy is dieselfde jaar nog oorlede. Vir die eerste keer met die dood gekonfronteer, het al sy klasmaats die begrafnis bygewoon. Bygestaan deur hulle onderwyser, het hulle nie blomme op sy klein kissie gesit nie, maar elkeen 'n leë plastiekeier.

Jesus het gesê: "Ek is die opstanding en die lewe, Wie in My glo, sal lewe, al sterf hy ook." Max Lucado sê: "Die kruis dra swaar aan al God se geskenke. Voel aan die hout en die doringkroon. Staan stil en luister. Dalk hoor jy Hom sê: 'Ek het dit net vir jou gedoen.'" Is jy bereid om vir Hom te lewe?

Bron Radiokansel