• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424
martha070410Marta was besorg oor die ete wat sy vir Jesus moes voorberei. Sy wou Hom graag tevrede stel. Maar sy het dieselfde fout gemaak wat baie van ons maak - haar werk het belangriker geword as haar Here. Wat begin het as 'n liefdesdiens, het ontaard in selfbelang. Sy het uit die oog verloor dat die doel van die ete was om Jesus te eer en nie haarself nie. Klink dit bekend?

Luister net na haar: "Here, pla dit U nie dat my suster al die werk aan my oorlaat nie? Sê sy moet my kom help." En hoe het Jesus haar geantwoord? "My liewe Marta, jy kwel jou tog oor so baie dinge! Daar is regtig net een ding wat die moeite werd is om oor besorg te wees. Maria het dit ontdek - en Ek gaan dit nie van haar af wegneem nie" (Lukas 10:41-42 NLV). Wat was dit wat Maria ontdek het? Intimiteit, eerder as aktiwiteit. Ons moet veral waak teen geestelike aktiwiteite wat ons in 'n goeie lig stel.

Dit geld ook vir diegene wat nie noodwendig betrokke is by geestelike werk nie, maar wel die Here liefhet. Menige suksesvolle mense brand hulleself uit omdat hulle hul verhouding met God afskeep. Hulle het so gewoond geraak om alles vir hulself te doen dat hulle opgehou het om op Hom te steun. Óf God het vir hulle slegs nog 'n weeklikse afspraak geword, 'n kliënt wat hul aandag op 'n Sondagoggend opeis. Totdat jy jou verhouding met God nie gevestig het as die grondslag van jou lewe nie, sal jy sukkel om die ware doel met jou lewe te ontdek, die vrugte van jou werk te geniet en die soort vrede te ervaar wat God belowe (Filippense 4:7 NLV).

Bron : Radiokansel