• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

filling-station3103Ons wedereboorte maak nie noodwendig die ou natuur tot niet nie. Ons leef in liggame wat ontvanklik is vir sonde en moet dus heeltyd gevul wees met God se Gees. Paulus skryf: "Laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word. Dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige ge-aardheid toegee nie" (Galasiërs 5:16NLV). Verder sê hy vir ons: "...moenie soveel wyn drink dat julle dronk word nie... laat die Heilige Gees julle lewe vol maak..." (Efesiërs 5:18 NLV). Let op:

1) Paulus sê dat ons die beheer oor ons lewens moet oorgee aan God se Gees.

2) Paulus se stelling is 'n opdrag, nie 'n uitnodiging nie. As jy God tevrede wil stel, moet jy voortdurend gevul wees met Sy Gees.

3) Dit geld vir elke gelowige. Soms kyk ons na ander gelowiges en wens ons kan Jesus ook só liefhê. Jy kan. Die verskil is die Heilige Gees wat in ons leef.

4) Jy kan nie jouself vul nie. "Gelukkig is dié wat honger en dors na wat voor God reg is, want Hy sal hulle hartsverlange bevredig" (Matteus 5:6 NLV) Is jy honger? Is jy dors? Vul op by die pomp.

5) Dit is 'n volgehoue proses. Jy kan nie aanhou ry met jou kar sonder om gereeld by 'n vulstasie te stop vir brandstof nie. Net so, word jy oomblik vir oomblik deur die Gees vervul. Ons lewe in 'n wêreld wat ons geestelik tap en ons ontvanklik maak vir sonde. So, "...laat die Heilige Gees julle lewe volmaak" (Efesiërs 5:18 NLV).

Bron: Radiokansel