nuwe-wyn

Een van die verse wat vir my as gelowige volgeling van Jesus Christus ’n anker en vashouplek is in die onsekere en rowwe tye in my lewe is, is Fil. 4:19 waar die volgende staan: “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.”

Op die Joodse nuwejaar, in September 2011, het die Here vir my ’n profetiese prentjie van Sy totale voorsiening in my lewe vir my gegee. Hy het vir my geteken hoe ek “in die wolke ry op die golwe van Sy...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe - Deel 66

Ef. 6 leer ons om in geloof elke dag net weer ons posisie in Christus Jesus in te neem en te kies om vas te staan midde die aanslag van die vyand in en rondom ons.

Deel van hierdie “vasstaan in geloof” is eenvoudig om te kies om jouself net weer te herinner aan wie Jesus is en wat Hy reeds vir jou gedoen het. En om dit dan net weer hardop teenoor jouself te bely met jou mond.

Herinner jouself aan Sy beloftes en Sy goedheid, terwyl jy maar net in gehoorsaamheid doen wat Hy vir jou aangesê het...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe - Dag 65

Daar is ’n plek en tyd in die lewe van ’n gelowige volgeling van Jesus waar jy moet kies om op te staan, ’n streep in die sand te trek en in die geloof te sê: Tot hiertoe en nie verder nie!

In Efesiërs 6 leer Paulus ons hiervan. In hierdie hoofstuk neem hy ons, onder die inspirasie van die Gees, weer terug na ons posisie van outoriteit in Christus Jesus.

Dit is daar waar ons weer besef dat Christus Jesus alreeds die volkome oorwinning behaal het vir en namens ons.

Dit is dan, vanuit hierdie...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 64

Laat staan sulke dinge, laat staan!

Ons almal ken daardie baie bekende woorde van God daar in 2 Kron. 7:13 en 14 aan Salomo toe hy opdrag gekry het om die tempel te bou: “As Ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land kaal te vreet, of as Ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land...

Read more: Uit Die Oue, In Die Nuwe – Deel 63