nuwe-wyn

Ons is besig om te gesels oor hierdie merkwaardige ding wat daar oor ons as volgelinge van Jesus in die Skrif gesê word, naamlik dat ons “in Christus is” en “die lewe van Christus in ons het”.

Natuurlik het ons hier met ’n geloofswaarheid te make wat beteken dat ons dit tot op ’n punt logies en rasioneel kan bedink en be-praat, maar erens in die proses gaan ons brein net bedremmeld en kopskuddend moet erken dat dit net sovêr en nie verder kan help om dit uit te pluis nie.

Maar ... kom ons...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 70

Wat maak ’n volgeling van Jesus Christus anders?

Wat maak dat die lewe van die lede van ’n Nuwe Verbond-geloofsgemeenskap (waarna ons in die gewone omgangstaal verwys as die ware Kerk van Jesus) anders sal lyk en wees as die res van die mense om hulle?

Wat maak mense werklik verander as hulle ’n persoonlike ontmoeting met ’n lewende Jesus Christus gehad het en in geloof gekies het om Hom te dien en te volg vir die res van hulle lewe?

Dit kan tog nie wees dat hierdie mense met selfdissipline...

Read more: Uit die Oue, in die Nuwe – Deel 69

Elkeen van ons is besig om ons eie lewensverhaal dag vir dag te skryf. Net soos ’n Moses, Josef en Abraham hulle geloofstories hier op aarde uit-geleef het, so moet elkeen van ons ons geloof-verhaal dag vir dag, van situasie tot situasie uit-leef.

Deur elke besluit wat ons neem, elke keuse wat ons maak en elke ding wat ons doen, is ons besig om te openbaar wat werklik in ons hart aan die gang is en hoeveel ons werklik die Een vertrou wat bekendstaan as die Mees Betroubare God.

Op ’n stukkende...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe - Deel 68

Een van die merkwaardige maniere hoe die Nuwe Testament hierdie gelowig-lewe van ’n volgeling van Jesus beskryf, is om hulle te beskryf as mense wat ander “liefhet soos Jesus liefgehad het”.

Om werklik ander lief te hê is nie so ’n maklike ding om mooi te omskryf nie. Baie keer moet ons dit beskryf deur aan mekaar te sê hoe dit nie lyk nie.

In Sy bekende “Bergrede” daar in Mat. 5 tot 7 beskryf Jesus hierdie lewe as so anders as wat die meeste mense dink en voel.

Byvoorbeeld, sê Jesus, as...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 67