nuwe-wyn

Ons is besig in ons reeks oor die Nuwe Verbond wat my en jou deel is, om vir mekaar te vertel wat dit beteken dat ek en jy, as deel van God se Nuwe Verbondsgemeenskap, bedoel is om getuies in hierdie wêreld te wees.

Die wêreld om ons vra: Waar is God?

Dit is my en jou voorreg om hulle te help om Hom te ontdek ... en om Jesus te ontdek.

Dit is ons voorreg om hulle te help om Sy stem te begin hoor en Sy stem te herken in hulle lewens.

Dit is ons voorreg om hulle te help om te ontdek waar en...

Read more: Nuusbrief - Uit die Oue, in die Nuwe - Dag 38

In die lig van God se profetiese woord vir 2014, word my en Hetta se opdrag vir vanjaar vasgevang in die woorde van Jes. 62:10-12 waar daar die volgende geskryf staan: “Gaan uit, gaan uit by die poorte, maak die pad gereed vir die volk! Vul die grootpad op, vul dit op! Vat weg die klippe! Steek ‘n banier op dat die volke dit kan sien!

Die Here kondig dwarsoor die wêreld aan: ‘Sê vir Sion: Hy wat jou red, kom! Sy volk wat Hy Syne gemaak het, is by Hom, dié wat aan Hom behoort, loop voor Hom...

Read more: Ons opdrag in die lig van die profesie vir 2014

1 Kor. 15:24,25 is die Gees van God se profetiese beskrywing van die gebeure wat ook in 2014 en vêrder voor ons oë afspeel.

Daar staan: “Daarna kom die einde, wanneer Hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat (CN: en dit is die belangrike woorde wat Hy nou wil beklemtoon) Hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het. Hy (CN: dit is Jesus Christus) moet as koning heers totdat die Vader al sy vyande aan Hom onderwerp het.”

Onthou elke dag, wat ook al gebeur, hierdie groter prentjie van...

Read more: 'n Profetiese woord vir 2014 en verder