nuwe-wyn

Die vorige keer het ons gesels oor die tragedie dat alhoewel die sensusvorms in Suid-Afrika ’n storie vertel dat bykans 80 persent van al die inwoners in hierdie land hulleself as lede van Christelike kerke beskryf, dit nie beteken dat hulle werklik gelowige verloste volgelinge van Jesus Christus is nie. Alhoewel hulle op papier erens deel is van die een of ander Christelike kerk, is hulle nie almal deel van die ware Nuwe Testamentiese Kerk of Ekklesia (dit is die Griekse woord in die Bybel wat...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 42

Ons prentjie van die Kerk verander noodwendig as ons werklik verstaan dat die ware Bybelse Kerk ’n Nuwe Testamentiese geloofgemeenskap is.

God se Gees is besig om daardie prentjie te verander as deel van Sy totale verlossings-, genesings- en vernuwingswerk in ons lewe. Hy leer ons om met nuwe oë te kyk na wat ons tot nou toe “kerk” genoem het.

Hy gaan ons opnuut laat kyk en laat nadink oor hoe ons waarlik “Kerk” moet wees.

Hy gaan ons selfs laat nadink oor hoe, waar en wanneer hierdie ware...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 41

Die feit dat jy werklik glo dat die ware Bybelse Kerk ’n Nuwe Testamentiese nuwe verbond-geloofgemeenskap is wat dus bestaan uit mense wat êrens in hulle lewe ’n persoonlike ontmoeting gehad het met ’n lewende God die oomblik toe hulle Jesus Christus as persoonlike Verlosser en Here in geloof aangeneem het, verander noodwendig hoe jy oor die ware Kerk dink.
Waar mense Jesus Christus as Verlosser en Here in geloof aangeneem het, glo ons, het God hulle bedien met die volle dosis genade wat...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 40

Slegs mense wat die goeie nuus van die Evangelie gehoor en dit aangeneem het in geloof, is deel van die ware Bybelse Kerk. Slegs hulle is deel van die Nuwe Verbond geloofgemeenskap wat ons “Kerk” of Ekklesia in die Grieks noem.

Vriende, die feit dat jy of jou ouers kerk toe gaan, of Bybel lees, of dat jou ouers gelowiges is wat werklik deel is van die ware Kerk van Jesus, maak nie dat jy as hulle kind ook outomaties deel is van die ware Kerk van Jesus nie.

Onthou jy wat die bekende spreker...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 39