nuwe-wyn

As ons werklik aan die Nuwe Testamentiese geloofgemeenskap behoort wat ons “Kerk van Jesus Christus” noem, dan sal mense dit in ons lewe herken aan ons anderse manier van lewe en optrede. As mense nie in my en jou gewone lewe, daar waar die tekkie die teer slaan, kan sien dat ons aan Jesus behoort nie, is daar erens fout.

Daarom inspireer God se Gees Paulus om verder daar in sy brief aan die Kolossense die volgende te skryf.

“Aangesien julle saam met Christus tot ’n nuwe lewe opgewek is...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 46

Ek lees elke jaar die Bybel weer ’n slag dwarsdeur. Volgens hierdie plan op YOUVERSION wat ek gebruik, het ek die afgelope tyd weer die hele boek, Kolossense, deurgelees.

Wow! Die inhoud van hierdie Bybelboek het my hart net weer vasgegryp en ek wil graag daarvan met jou deel. Dit wat hier staan is presies waaroor ons die afgelope tyd gesels, naamlik wat dit beteken om ’n Nuwe Testamentiese-geloofsgemeenskap te wees as Kerk van Jesus.

Ek gaan dit wat in die Kolossense-brief staan ’n bietjie...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe - Deel 45

Ons het begin gesels oor wat dit prakties behels om as volgeling van Jesus elke dag te lewe.

Ons moes teenoor mekaar erken dat dit is asof daar “twee mense” hierbinne in ons liggaam woon. Ons kan dit ook “twee nature” noem. Ons ou natuur of “vlees”, trek as’t ware elke dag tou met ons nuwe natuur.

Daar waar ons kies om die Heilige Gees se stem te gehoorsaam en doen wat Hy sê, gebeur merkwaardige dinge. Vir die eerste keer beleef ons oorwinning oor ou destruktiewe gewoontes en patrone wat ons...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe - Deel 44

Die Bybel openbaar op ’n paar plekke die verskriklikheid van die dodelike siekte waaraan elke mens ly van voor sy of haar geboorte af.

Dit is waarvan ons reeds in die Ou Testament lees, soos daar in Gen. 6:5, wat The Message soos volg vertaal: “God saw that human evil was out of control. People thought evil, imagined evil—evil, evil, evil from morning to night.

In elke mens is daar hierdie “ingebore natuur” wat sonde van nature liefgehad en aantreklik vind.
Vir elke ouer is dit ’n skok om te...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe - Deel 43