nuwe-wyn

Daar in Joh. 14:16 tot 17 belowe Jesus net voor Sy kruisiging Sy dissipels: “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid.”

Die woord in die Grieks wat hier met “Voorspraak” vertaal is in die Nuwe-Afrikaanse Vertaling, kan ook met “Helper” vertaal word.

Hoe goed beskryf die term “Helper” nie die werk wat die Heilige Gees in elke volgeling van Jesus se lewe doen nie! Hy is immers die Een wat as ons Beste...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe - Deel 54

Eers daar waar ek en jy, as volgelinge van Jesus Christus, kies om onvoorwaardelik te doen wat Hy vir ons sê om te doen en waar ons kies om Hom onvoorwaardelik te vertrou om volledige vir ons en ons geliefdes te sorg as ons Hom navolg, beleef ons iets van die omvang en uitdagings van hierdie lewe van geloof waarvan ’n hoofstuk soos Heb. 11 praat.

Daar waar God jou enigste Bron en Opdraggewer is en jy kies om net Hom te volg en net Hom te vertrou en nie meer op jou eie insigte staat te maak...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 53

Ons is besig om met mekaar te gesels oor wat dit prakties beteken om as volgelinge van Jesus te lewe.

Jesus het daar in Joh. 10:3 tot 5 belowe om Sy volgelinge te lei deur Sy stem en deur Sy Gees wat in hulle woon (kyk Rom. 8).

Kom ons sê vir mekaar dadelik: Die meeste mense rondom jou gaan jou begin skeef aankyk die oomblik as jy begin sê jy hoor God se stem wat met jou praat!

Daar is sielkundiges wat sulke mense wil laat opneem in die een of ander geestesgesondheidskliniek omdat hulle...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 52

Ons is besig om te gesels oor wat dit beteken om werklik “in geloof” te lewe in hierdie uitdagende tyd wat ons tans belewe.

Ons het vir onsself uitgemaak dat dit geloof en vertroue beteken in die Een wat belowe het dat Hy ons dag vir dag, van uitdaging tot uitdaging, gaan lei met Sy stem. Dit gaan dus beteken dat ons stil genoeg moet raak en wees dat ons Sy stem tussen al die stemme rondom ons sal hoor en herken en dan doen wat Hy vir jou sê.

Dit klink miskien so eenvoudig en so...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 51