nuwe-wyn

Om te leer om gelowige te lewe en gelowig agter Jesus se stem aan te loop en te doen, dink en sê wat Hy ons sê, verander ’n mens se hele lewensperspektief.

Dit help ons om voorheen totaal onhanteerbare, skrikwekkende situasies en uitdagings met ’n vrede te hanteer. En waar dit gebeur beleef ons iets van die onsigbare geloofsrealiteit naamlik dat Jesus Christus elke oomblik van die dag of nag by ons is en in ons is. Ja, dat Hy met ons praat en ons lei en werklik in ons deur Sy Gees woon en...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 58

Ons is besig om met mekaar te gesels oor wat dit beteken om “in geloof” te lewe.

Luister net na hierdie merkwaardige verse in Fillipense 4:6 en 7 waar die volgende staan: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”

Hoor jy presies wat hier staan oor ’n lewe van geloof? Om in geloof te lewe, beteken...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 57

Wanneer ek vir God tyd gemaak het in my lewe om vir my te wys wat agter die skerms aan die gebeur is en wat in Sy hart is vir my, help dit my om in geloof in die hier en nou te lewe.

Soos Heb. 11:3 dit so treffend sê: “Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is: die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie.”

Dit is dan wat “geloof” ’n bril word waarmee ek kyk na die dinge wat rondom my in die sigbare wêreld gebeur en is.

Dit is dan wat ek...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 56

In 2 Kor. 5:7 staan die volgende: “...want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie.”

Om ’n navolger van Jesus te wees beteken dat ons moet leer om deur ’n geloofsbril na ons lewe en omstandighede te kyk. Die oomblik wat ons na omstandighede en gebeure in ons lewe kyk net met ons gewone sintuie, loop ons gevaar om ons vas te loop teen die leuens van die vyand.

Deurbrake en oorwinning kom daar waar ons kies om gelowig na dinge en omstandighede te kyk. Dit is dan wat ons daardie onsigbare...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe - Deel 55